23.03.2013 17:50


Jak studovat cizí jazyky na Masarykově univerzitě

Autor: Adéla Hájková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Cizím jazykům se studenti Masarykovy univerzity nevyhnou ani v případě, že nejsou jejich hlavním oborem na filozofické či pedagogické fakultě. Výuku cizích jazyků pro nefilologické obory zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

Minimální jazyková kompetence

Brno - V průběhu studia musí studenti absolvovat alespoň jeden semestr cizího jazyka pro akademické účely. Povinný je kurz s číslem II. Na filozofické fakultě a fakultě sociálních studiích si studenti mohou vybrat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny. Ekonomická fakulta nabízí výuku prvních tří zmíněných jazyků. Na sportovní a přírodovědecké fakultě je povinností studenta absolvovat odbornou angličtinu. Studenti lékařské fakulty mají povinnou ještě latinu. „Na fakultě jsem absolvovala dva semestry španělštiny pro akademické účely. I když jsem měla jen základy z jazykové školy, ve výuce jsem stačila ostatním. Vyučující byla skvělá a na hodinu jsem se vždy těšila. Němčinu nebo angličtinu, bych si ale nezapsala. To je podle mě ztráta času,“ řekla Dita Chovancová, studentka psychologie na fakultě sociálních studií. 

Další možností je své jazykové znalosti doložit certifikátem minimálně na úrovni B2 (FCE, TOEFL, Státní jazyková zkouška a další). Většina fakult také nabízí odborné předměty vyučované přímo v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině. Na fakultě sociálních studií je absolvování nejméně jednoho takového předmětu povinností pro ukončení bakalářského studia. 

Cizí jazyky volitelně

Kromě toho, že se po studentech vyžaduje prokázat určitou úroveň jazykových znalostí, nabízí univerzita také několik možností, jak se další cízí jazyky učit zadarmo a zároveň získat kredity. Pedagogická a hlavně filozofická fakulta nabízí množství jazykových kurzů pro nemateřské obory, které si student může zapsat jako povinně volitelné nebo volitelné předměty. Od základů lze v tomto semestru studovat švédštinu či polštinu. Pro mírně pokročilé jsou otevřeny kurzy albánštiny, bulharštiny a makedonštiny. Ilustrační fotografie, Autor: Adéla Hájková

Možnost naučit se další cizí jazyk a zároveň získat kredity využila také Anna Kosková, studentka učitelství anglického jazyka na filozofické fakultě. „Jako volitelný předmět jsem na bakaláři studovala dva semestry japonštiny. Museli jsme si zapsat japonský jazyk a japonské písmo. V prvním semestru nás bylo opravdu hodně a výuka měla spíš charakter přednášky, což je podle mě u jazyku celkem nešťastné. Druhý semestr už mě bavil víc. Ubylo nás, takže jsme dělali i praktická cvičení, chodili k tabuli a trochu mluvili,“ popsala své zkušenosti Kosková.

Jazyková škola

Studenti Masarykovy univerzity mohou také navštěvovat placené kurzy jazykové školy při filozofické fakultě. V nabídce jsou celoroční kurzy obecné angličtiny pro různé úrovně pokročilosti. Jde-li o první zapsaný kurz, cena je 3190 korun. Stálí klienti mají slevu dvě stě korun. Před přihlášením musí zájemci vyplnit on-line test, podle kterého jsou rozřazeni do skupin podle stupně pokročilosti. 

Jazyková škola nabízí také celoroční a půlroční přípravu na jazykové zkoušky (FCE, CAE a CPE). Cena kurzu je 4531 korun. Stálí klienti mají opět téměř dvousetkorunovou slevu. „Na jazykové škole se připravuji na zkoušku CAE. Oceňuji především profesionální a pedagogický přístup vyučujících. Dříve jsem chodila do běžné jazykové školy. Tam často ale nebyli schopní ani vysvětlit gramatiku,“ řekla studentka mezinárodních vztahů a evropských studií Michaela Pavlíková.

Mezinárodní studentský klub

Další možnosti jak vylepšit či udržet své znalosti cizích jazyků nabízí Mezinárodní studentský klub. Členové klubu mohou navštěvovat jazykové kurzy nebo se vzájemně učit svůj mateřský jazyk v tandemu. Každý semestr se nabídka vyučovaných jazyků liší. Učiteli jsou totiž zahraniční studenti Masarykovy univerzity, kteří mají chuť naučit ostatní svoji mateřštinu. V současnosti jsou otevřeny kurzy angličtiny, němčiny, polštiny a španělštiny. K těm neobvyklejším patří kurzy maďarštiny, čínštiny a korejštiny. „Možnost zapojit se do jazykových kurzů má každý student Masarykovy univerzity. Jedinou podmínkou je stát se členem Mezinárodního studentského klubu. Stačí zajít do naší kanceláře, vyplnit registrační formulář a zaplatit poplatek sto korun na rok. Kolik kurzů chce pak student navštěvovat už záleží jen na jeho zájmu a chuti,“ řekla vedoucí jazykového oddělení klubu Petra Schneiderová.  

Klíčová slova: cizí jazyky, jazyková škola, Centrum jazykového vzdělávání, Mezinárodní studentský klub

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.