14.04.2011 16:15


Jak by si kandidáti na rektora poradili s hospodařením univerzity?

Autor: Vladimíra Dostálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Vláda České republiky si výrazným způsobem utáhla opasky. Zároveň tak přiškrtila i tok peněz pro Masarykovu univerzitu. Pokles finančních prostředků, reforma vnitřního financování a hledání úspor bude bezpochyby jedním z nejdůležitějších témat, kterými se bude nový rektor zabývat. Jak se chystají poradit si s novým rozpočtem kandidáti na rektora?

Brno - Masarykova univerzita získala od státu na letošní rozpočet výrazně méně peněz než loňský rok. Snížily se příspěvky na studenty a celý rozpočet pro vysoké školy zeštíhlel. Univerzita má ovšem nadále velké finanční závazky, musí řešit splácení půjčky za kampus v Bohunicích, spolufinancování operačních programů a rekonstrukci historických budov. „Na plnění závazku jsme nachystáni. Využíváme i jiné zdroje financování jako jsou evropské fondy,“ okomentoval tvorbu rozpočtu pro tento rok rektor Petr Fiala pro muni.cz. Současně však dodává, že je nutné se chovat co nejúsporněji, a to jak centrálně, tak i na fakultách a dalších pracovištích.

Rozpočet Masarykovy univerzity patří mezi významné téma letošních voleb rektora univerzity. Otázkou zůstává,Ladislav Janíček. zda se s novým vedením změní i pravidla tvorby a přerozdělování rozpočtu. Většina kandidátů se pohybuje ve svých reakcích na tento problém, ať už ve svých programech či diskuzích, spíše v obecné rovině. Projevuje se zde i rozdělení na manažerský typ vedení a na spíše akademický přístup.

 Jasným stoupencem druhého způsobu je Petr Dvořák. „Rektor by podle mě měl být především člověk se skvělou akademickou kariérou za zády. Na tvorbu rozpočtu bych si vybral toho nejlepšího kvestora a rozpočtové odborníky,“ uvedl Dvořák. Rektor sám dle jeho názoru nemusí být profesionální manažer. Stačí, když se obklopí dobrým manažerským týmem. Sám Dvořák navrhuje některá řešení jako snížení počtu nefinancovaných studentů a zavedení metodiky úplných nepřímých nákladů.

Ivan Holoubek by další hospodaření univerzity řešil až po důkladných auditech jejích finančních mechanismů. Má v plánu otočit současný stav, kdy centrum vymýšlí a plánuje a fakulty pak financují a  uvádějí do chodu. „Je efektivnější dělat vše společně a centrálně. Zároveň jsem pro posílení role fakult a všech základních jednotek,“ tvrdí Holoubek. O primární důležitosti auditu však pochybuje Jiří Zlatuška. „Audity mohou být užitečnými, ale v dané situaci jsou jen podružnými technickými nástroji, které zdroj problému neřeší a neodstraňují," domnívá se. „Je také nutné tlačit na stát, aby se upustilo od financování vysokých škol podle počtu studentů a přešlo se na kritérium typu univerzity,“ dodal Zlatuška.

Nejkonkrétnější je ve změnách tvorby rozpočtu Ladislav Janíček, a to hlavně díky zkušenostem z kvestorské funkce. „Přišel čas na změnu přístupu i stávající metodiky. Musíme změnit dosavadní financování fakult podle počtu studentů a administrativy na výkonnostní financování podle přidané hodnoty,“ prohlásil Janíček na debatě kandidátů na rektora na právnické fakultě. Oproti tomu Mikuláš Bek představil spíše obecnou vizi budoucího systému financování. „Je pravděpodobné, že si budoucí vnitřní i vnější vývoj vyžádá poměrně radikální zásahy do našich vnitřních zvyklostí a rozpočtových mechanismů,“ okomentoval rozpočet v poslední předvolební debatě.

Kandidáti se v názorech, jak zacházet s univerzitním rozpočtem, různí. Všichni se ale shodují, že je potřeba zabránit řevnivosti mezi fakultami při rozdělování peněz. „Je nutné jasně vědět, na co jsou prostředky na fakultách využívány a všechno zaznamenat,“ navrhl řešení Holoubek. „Jednotlivé fakulty peníze vydělávají a také je potřebují, ale musí k sobě přistupovat jako součásti univerzity a ne se dohadovat, co je a co není výzkum,“ dodal k problému Janíček.

Rozpočet na příští rok už bude v rukou nového rektora. Nejen další hospodaření univerzity, ale i celkový budoucí vývoj má momentálně v rukou Akademický senát, který bude volit nového rektora 18. dubna.

Klíčová slova: volby rektora, hospodaření univerzity, rozpočet, financování univerzity, financování fakult

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.