18.03.2011 18:35


Ivan Holoubek: Chemik, který se chtěl stát kuchařem

Autor: Vladimíra Dostálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Ivan Holoubek je jedním z kandidátů na rektorské křeslo Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje pedagogické i výzkumné činnosti v oboru environmentální chemie a ekotoxikologie. A to i na mezinárodní úrovni.

Kandidát na rektora Ivan HoloubekIvan Holoubek se narodil 11. dubna 1951. Na základní škole plánoval dráhu kuchaře, ale na radu rodičů začal studovat chemickou průmyslovku. I nadále ho zájem o jiné obory neopouštěl. Uvažoval o studiu filozofie a historie. Nakonec přecijen pokračoval v oboru chemie i na vysoké škole. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudoval obor analytická chemie, který zakončil získáním titulu RNDr. Ještě předtím absolvoval magisterský program organické chemie. Profesně se zaměřil na environmentální chemii, proto byl  jedním ze spoluzakladatelů Výzkumného centra pro studium toxických látek v prostředí (RECETOX) a nyní stojí v jejím čele. Od roku 2005 je také ředitelem Národního centra pro persistentní organické polutanty. Zároveň vyučuje na katedře  chemie životního prostředí a ekotoxikologie. Má bohaté zkušenosti i na mezinárodní úrovni. Spolupracuje jako expert pro OSN, Světovou banku a Global environmental facility. Na národní úrovni spolupracuje především s ministerstvem životního prostředí, ale i zdravotnictví, průmyslu a obchodu a zemědělství.

Zkušenosti ze svého oboru chce zúročit v případě svého zvolení rektorem. Ve svém programovém prohlášení klade velký důraz na výzkum. Chtěl by do něj zapojit i fakulty, které nejsou primárně vnímány jako výzkumné. Ve vzdělávacím systému se staví za přechod z měřítka kvantity na kvalitu, kdy chce ustoupit z masového vzdělávání a od přijímání studentů nad normativ, tedy ty, které financuje ministerstvo školství. Dále by se zaměřil na podporu studentských aktivit, spolků i talentů. Rád by zvýšil spolupráci mezi fakultami v rámci Masarykovy univerzity.

Ivana Holoubka neopustil sen z dětství. Stát se kuchařem. A i nadále se vaření rád věnuje. Mimo to se zajímá o fotografování a historii. Jeho profese se odrazila i v jeho další zálibě – alchymii.

Klíčová slova: rektor, volba rektora, Masarykova univerzita, Ivan Holoubek, RECETOX

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.