04.04.2011 16:17


Ivan Holoubek: Chci výzkum na všech fakultách

Autor: Vladimíra Dostálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Velkým tématem letošních rektorských voleb je podpora výzkumu na univerzitě. I vědec a nejstarší kandidát na rektora Ivan Holoubek má toto téma za jeden z hlavních bodů svého programu. V případě zvolení by se snažil o rozšíření výzkumu na fakulty, které se mu dosud věnovaly méně.

Brno - Ivan Holoubek stojí v čele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. S vědeckým bádáním má tedy dlouholeté zkušenosti. Pokud by byl zvolen na místo rektora, rád by vytvořil či zlepšil podmínky pro výzkum. Může však vědec z přirodovědecké fakulty vnímat úskalí výzkumu na humanitních fakultách?

Jak chcete podpořit výzkum na univerzitě?

Léta prohlašujeme, že jsme výzkumná univerzita. Avšak to, že to říkáme, ještě samo o sobě nic neznamená.Ivan Holoubek se zamýšlí nad podporou výzkumu na všech fakultách. Rektor může vytvořit vhodné klima, ale je nutné, aby se učitelé sami snažili o výzkum a přesvědčili ostatní, že jejich projekty si podporu a peníze zaslouží. Výzkum nezačne, když rektor řekne: tak, a teď bude výzkum na všech fakultách. Je to o spolupráci lidí a oni musí chtít. Rektor je k tomu může vést, sdělit jim svoji vizi, ale velký díl práce je na nich. Kvalitní výzkum ovšem nelze dělat bez kvalitních studentů. A o to větší musí být kvalita učitelů. Pokud dlouhodobě nepublikují a neodvádějí ani dobrou pedagogickou práci, pak se na univerzitě zkrátka neudrží. Přitom je třeba dbát na nastavení objektivních požadavků. Měření výkonu ve vědě však má svá úskalí a nelze obětovat kvalitu kvůli kvantitě.

Není tato část programu příliš zaměřena na výzkumné fakulty jako je přírodovědecká či lékařská?

Vím, že jsme s kolegou Dvořákem vnímáni jako zástupci zájmů především svých fakult, ovšem rektor má zastupovat celou univerzitu, a s tím jdu do voleb. Naopak moje domovská fakulta by to měla horší, protože bych ji vnímal pozorněji a kritičtěji. Budu se snažit podporovat různorodost univerzity, v tom je její kouzlo.


Jak chcete podpořit výzkum i na dalších fakultách?

Nelibě nesu prohlášení, že na některých univerzitách výzkum není. Proto v programovém prohlášení mluvím o respektu. Výzkum není jen třeba molekulární biologie, lze jej provádět v každé oblasti. Provádí-li ho výzkumníci kvalitně a s dobrým ohodnocením, má své opodstatnění a bude vždy přínosný. Moje představa počítá s podporou výzkumu na těch fakultách, které dnes ostatní jako výzkumné příliš nevnímají. Sám tomu mohu napomoci spíše vytvořením určitých podmínek. Mezi to patří i můj návrh  scházet se jednou měsíčně se studenty a alespoň několikrát do roka uspořádat besedy s významnými představiteli svého oboru, kteří by mohli sloužit jako vzory a ukázat určité trendy vývoje. Když jsem mluvil s rektorem Fialou, trochu se nad mojí představou usmíval, s tím, že mi to vydrží tak tři setkání a pak už na to nebudu mít čas. Uvidíme.

Nedostává na podporu výzkumu příliš mnoho peněz právě lékařská a přírodovědecká fakulta? Vzpomeňme například dostavbu Cetocoenu, projektu k vybudování nového centra pro výzkum toxických látek.

Na této škole se výzkum platí převážně z jiných než z univerzitních prostředků. Určitý obnos peněz, který odráží částku, kterou státu odvedla škola, sice od státu dostává. Většina peněz však souvisí s různými grantovými agenturami a se zdroji, které platí výzkum jako takový. A to je také případ Cetocoenu.

Jak chcete zlepšit podmínky pro příchod kvalitních pedagogů a vědců?

Za poslední období se nám podařilo vybudovat dobré zázemí hlavně díky penězům z operačních programů Evropské unie. Máme nastartováno tak, abychom mohli říct, že ve střední Evropě funguje mimopražská  univerzita, která má úžasné zázemí a dobré jméno. Tak, aby si i odborníci mohli říct, že stojí za to sem přijet. Je to také trochu o marketingu. Role rektora je i o tom, že bude muset uhájit pozici univerzity navenek. Měl by být partnerem Akademie věd a ostatních vysokých škol. Sice jsme dostali určité prostředky na rozjezd, ale minimálně dalších pět let si musíme udržet odborníky, které zde již máme. To už ovšem musíme hradit z vlastních peněz.

Jste pro zavedení dělení na výzkumné vysoké školy a školy profesní?

Abych mohl říct zásadní stanovisko, potřeboval bych vědět, co ono rozdělení obnáší. Dovedu si představit, že budou nastavena úplně rozdílná pravidla pro vědecko-výzkumné fakulty a pro ty ostatní. Ale v této chvíli jsem ještě nikde neviděl žádné jasně dané požadavky a vysvětlení, co by toto rozdělení obnášelo. Rozhodně to ale vnímám jako snahu související s nadbytkem vysokých škol, které si Česko jako malá země nemůže dopřát. 

Klíčová slova: Ivan Holoubek, rektorské volby, výzkum, vysokoškolský zákon

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.