24.12.2012 00:59


Investujeme bez koruny dalšího dluhu, říká starosta nejzadluženějšího města v republice

Autor: Vítězslav Boch | Kurz: On-line žurnalistika | Kategorie: Den s...

Kolín – Když město přebíral, dosahoval dluh Kolína skoro miliardy. I dnes každý Kolíňák dluží 26 966 korun. Dluh dosahuje 98,4 % ročních příjmů města. Jak se takové město řídí? Mohou se obyvatelé těšit na nějaké investice? Jak vlastně fungovala spolupráce se zástupci Kolína v krajském zastupitelstvu a v Senátu? Dovede si přestavit spolupráci s trestně stíhaným kolínským poslancem Romanem Pekárkem? Na to vše odpovídal starosta Kolína Vít Rakušan – 2. část

Autor: Vítězslav Boch

Jste starostou už dva roky. Co se za ty dva roky podle vás povedlo?
Když jsem nastoupil, zásadní bylo zefektivnit chod úřadu a prověřit všechny dodavatelské smlouvy. Například tisk Městského zpravodaje jsme zlevnili na polovinu. Byly nutné i personální zásahy, protože některé odbory nefungovaly dobře, nebo minimálně měly pověst, že je tam naopak možné všechno, pokud nastanou jisté okolnosti. Zlevnili jsme chod úřadu i tím, že z 206 úředníků jsme se dostali na stav 190. Na vytížených odborech jsme rozšířili úřední hodiny, jak jsme slibovali.

A co ten obrovský dluh města?
Začali jsme se systémově zabývat rozpočtem. Kolín neměl splaceno 50 milionů korun na běžných pohledávkách – nebyly zaplaceny autobusy nebo svoz odpadu. Bylo nutné v prvních letech přijmout velmi drsná úsporná opatření, která šla na úkor kulturního a sportovního života ve městě. To bylo asi nejsmutnější, škrtat na místech, kde o tom člověk není přesvědčen, že by to tak mělo být.

Image and video hosting by TinyPic

Povedlo se hned první rok dosáhnout návratné finanční výpomoci od státu. Má tu výhodu, že ji sice musíme vracet, ale je bezúročná. Tím jsme umořili jeden z úvěrů a uspořili na úrocích miliony ročně. Povedlo se nám systematizovat úrokovou službu, kdy jsme zvolili systém linearizace.

Co to znamená?
To znamená, že úroky byly v pyramidě, která teď vrcholila, ještě v dalších letech bychom byli hodně nahoře, a směrem k roku 2028, kdy by úvěrové zatížení mělo skončit, klesala. Nicméně okolo roku 2020 a dále už Kolín bude mít splaceny jiné úvěry a může si dovolit zátěž, kterou by měl nést teď. Tedy my jsme z té pyramidy udělali lineární křivku stejné úrokové zátěže ve všech letech až do roku 2028. Což nám v nejkrizovějších letech 2012-2020 přinese rovněž úspory, potom si už Kolín větší zátěž, bude-li se nadále zodpovědně hospodařit, může dovolit.

Dá se s tak velkým dluhovým zatížením vůbec investovat do rozvoje města?
Nikdy se neinvestovalo do škol tolik, jako v předešlých dvou letech: zateplení, výměny oken, školní hřiště u 6. ZŠ, u 7. ZŠ, teď se staví u 2. ZŠ. To je to, o čem se v tom Kolíně neví. Tady je kromě obrovského dluhu skrytý dluh, především v příspěvkových organizacích města, jako jsou školy, divadla, školky. Mimochodem, padesát šest nových míst v mateřské školce. To všechno děláme bez koruny dalšího dluhu.

 

A jaké projekty máte připravené na rok 2013?

Chtěli bychom rekonstruovat autobusové nádraží, kde se konečně vyjasnily majetkové spory. Chtěli jsme to dělat v návaznosti na rekonstrukci vlakového nádraží, kterou financují České dráhy, ale ČD neustále odsouvají termín, takže se na ně vázat nebudeme a chtěli bychom jednoduché a moderní řešení, třeba podobně jako v Hradci Králové. Musíme vytvořit parkovací místa pro autobusy s turisty, protože v Kolíně není kde legálně zaparkovat autobus a cestovní kanceláře se nám kvůli tomu vyhýbají.

Doufejme, že se lidé mohou těšit na zrekonstruovanou čističku odpadních vod, Kolín to nutně potřebuje. Doufejme, že i na novou sportovní halu, na několik nových hřišť a pokud možno i upravenou ulici Jaselskou. Určitě bude kompletně zrekonstruován domov důchodců. Dostane zateplení, nová okna, novou fasádu. Vevnitř už se na tom pracuje. V nejbližší době budou otevřeny v budově divadla divadelní klub a galerie, a pokud bude vypsán projekt, měl by tam vzniknout i venkovní výtah. Akcí se chystá poměrně dost, ale stále s podmínkou nezadlužení.

Plán investičních akcí najdete na následující mapě: Investiční akce v Kolíně 2010-14

Kolín se teď dočkal svého poslance, stal se jím bývalý místostarosta Roman Pekárek, nepravomocně odsouzený za korupci při prodeji městských pozemků. Probíhá, nebo umíte si představit, nějakou spolupráci?
(Dlouze přemýšlí.) Nebudu určitě iniciátorem té spolupráce. Ačkoliv Kolín neměl svého poslance, což nepovažuji za dobré, máme kontakty na poslance, o kterých víme, že ačkoliv odsud nejsou, jsou nám ochotni pomoci. Ty cesty fungují, třeba přes paní poslankyni Langšádlovou (TOP 09) velmi dobře a já asi budu stále využívat těchto osvědčených cest. Protože pan magistr Pekárek prostě není člověk, se kterým bych si uměl představit spolupráci. Pokud on sám přijde s nějakou iniciativou, tak to bude na zvážení a na kolektivním rozhodnutí celého vedení, jak se k tomu postavit. Já osobně si spolupráci s panem Pekárkem umím představit velmi těžko.

Jak vlastně v uplynulých dvou letech probíhala spolupráce se zastupiteli z Kolínska v krajském zastupitelstvu a senátorem za náš obvod, doktorem Lebedou?
Musím říct, že pan doktor Molnár (ČSSD), který byl krajským radním, se snažil. Nebo minimálně komunikace s ním špatná nebyla. Pokud s ním člověk chtěl hovořit o nějakém problému, nebyl problém se sejít. To byl snad jediný člověk, který nás na kraji přijal. Jinou otázkou už je, jaké reálné výstupy ta komunikace měla. Řekl by, že v podstatě žádné, a doufám, že se pan doktor neurazí, kdyby to někdy četl, ale jeho pozice na kraji nebyla silná.

A pan senátor Lebeda (ČSSD), (povzdech), já o panu senátorovi nevím. Neoslovuje nás s tím, zda bychom od něj něco nepotřebovali. My jsme v podstatě od něj nikdy ani nic konkrétního nechtěli. Občas hraje roli toho tvrdšího opozičního zastupitele. Nicméně ani nemám pocit, že by přivedl do Kolína osobnosti své partaje. Nebo že by nám přivedl na radnici investora, který se o něco zajímá v průmyslové zóně. To se nestalo. Potkáváme se při společenských událostech, nějaké výrazné osobní antipatie tam nejsou, ale že by se dalo mluvit o spolupráci, to ne.

Image and video hosting by TinyPic

V jednom z rozhovorů jste mluvil o pěstování regionálního patriotismu u Kolíňáků, čím k tomu chcete přispět?
Prvním krokem byla přeměna regionální konkurence na regionální spolupráci. Spolupráce s Kutnou Horou hmatatelné výstupy má. Teď jsme s Poděbrady a Nymburkem vydali kulturní přehled adventu. Náklady na tisk letáku se dělily a leták se objeví ve všech městech. To je regionální patriotismus, nejen městský, ale regionální, aby si lidé uvědomili, že region má co nabídnout. Tenhle svůj nápad, založit spolupráci se starosty Poděbrad a Kutné Hory, považuji za velmi dobrý.

Já si prostě myslím, že je potřeba lidem město ukazovat. Nemusím dělat osmkrát do roka průvodce, ale když to udělám, je to signál pro lidi, že si města vážím a že má co nabídnout. Především mladým lidem by měla být dobře představována historie. Prosíme ředitele základních škol, aby do svých vzdělávacích programů zařazovali témata a projekty týkající se regionálního vědomí. Aby se nestalo, a bohužel se to stává, že dítě po devíti letech na základní škole neví, že je v Kolíně synagoga. To se nesmí stát! I když jde to dítě pak do práce nebo na učiliště, musí své město znát, musí umět vyjmenovat tři, čtyři věci, čím je Kolín zajímavý. A potom povzbudit i turistický ruch, aby Kolíňáci viděli, že i ostatní se na Kolín nedívají jen jako na šedivé průmyslové město.

V zahraničí jsou běžné stáže pro studenty v orgánech státní správy. Jak je na tom Kolín?
Moc dobře ne, oproti cizině je to nesrovnatelné. Měli jsme tady studenty na praxe na konkrétních odborech. Měli jsme několik studentů na praxi na zdravotním a sociálním výboru, pokud studují třeba nějaké sociální vědy, a vykonávali referentské pozice. Měli jsme praxe i na odboru regionálního rozvoje. Jedna slečna pracovala u paní tajemnice, na úrovni jakési asistentky. Ale je pravda, že to není příliš systematizované. Pokud sem někdo přijde, obrátí se ať už přímo na paní tajemnici, nebo na vedoucího příslušného odboru, který by pro něj měl nějaké využití, tak praxi neodmítáme. Ale neexistuje propracovaný systém přímo námi nabízených míst praktikantů. Je to podnět k zamyšlení.

Image and video hosting by TinyPic

Klíčová slova: Rakušan, Kolín, Den s, starosta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.