01.04.2016 17:34


I na pohovor se dá připravit, říká personalistka

Autor: Kateřina Paraiová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Přijímací pohovory jsou strašákem pro mnoho lidí, převážně ale pro absolventy vysokých škol. Důležitá je příprava, správně vytvořený životopis a pak už jen trocha toho štěstí. Jak co nejvíce zapůsobit? Tento bod je důležitý zejména pro vysokoškolské studenty, kteří nemají zkušenosti, které jsou velmi často požadovány. Podle personalistky Martiny Dzidové je důležitý hlavně první dojem.

Audio

    Personalistka odpovídá na rozdíl mezi vysokoškoláky a lidmi se zkušenostmi
         
    Autor: Kateřina Paraiová

Brno – Jak napsat životopis se učí děti už na středních školách. Problém nastává, když si uchazeče zavolají na pohovor. Martina Dzidová je personalistou už jedenáct let. Firma, pro kterou pracuje, se zabývá protipožární a protiexplozní ochranou. Za svou kariéru se setkala s nespočtem uchazečů.

Jaká jsou v současnosti kritéria pro přijímací řízení?

V dnešní době je hlavní jedno kritérium, a to, aby ten člověk vůbec chtěl pracovat. Pak je důležité u odborných profesí, aby měl konkrétní vzdělání, například elektroinženýr, konstruktér a tak dále. Samozřejmě, velmi se hodnotí praxe v oboru. Pokud ji někdo nemá, musí zaujmout jinak, musí se umět prodat. 

Došlo k nějaké výrazné změně, dělají se pohovory jinak než před deseti lety?

Nezměnily se nijak radikálně. Jen se trochu přizpůsobily době. Přidaly se otázky typu: „Kde se vidíte za pět let?”, které dříve u pohovorů vůbec nepadaly. Také začalo být důležité, jestli uchazeč měl po dobu svého studia nějakou praxi nebo brigádu. Z toho lze usoudit, jak moc je daný člověk schopný, jestli už teď má pracovní návyky nebo je jen líný.

Doporučuji si vždy prohlédnout webové stránky dané společnosti a zjistit si o ni co nejvíce. Připravit si i pár otázek na personalistu, to značí velký zájem uchazeče o práci. Dbejte také na vizáž a oblečení musí být přizpůsobeno k profesi. Jinak vypadá uchazeč o místo skladníka a jinak o místo obchodního zástupce. Toho si bez padnoucího obleku nedokážu představit.

Na co se uchazečů ptáte?

U každé profese, kterou bychom chtěli obsadit novým zaměstnancem, máme konkrétní představu, co by měl uchazeč umět. K tomu pak směřují všechny otázky. Například u profese asistenta obchodního úseku se vždy ověřuje znalost cizího jazyka, jeho opravdová znalost užívání PC a orientace v legislativě. Proto mám na každou profesi vytvořený seznam otázek, které kladu všem uchazečům a díky porovnávání odpovědí získávám přesný přehled znalostí a dovedností každého uchazeče. 

Zkoušíte je formou nějakých testů?

Testy dáváme u odborných profesí. Účetní musí umět zvládnout vymyšlený účetní případ, technik musí umět číst technický výkres a zodpovědět konkrétní otázky. Elektrikáři v testu zapojují přístroj.

Procházíte profily uchazečů na sociálních sítích? 

U každého zájemce o práci, který se nám u pohovoru líbí, vždy procházím i jeho sociální sítě. Dvacet fotografií z restaurací či klubů a jinak žádný jiný zájem, je pro uchazeče velmi mínusové. Myslím si, že všichni, ale zejména mladí lidé, by měli velmi přemýšlet o tom, co o sobě zveřejňují. První dojem je jen jeden.

Co je už od prvního pohledu špatně?

Katastrofou je vlažné podání ruky, vyhýbavý pohled a huhňání. Také by uchazeč neměl nikdy kritizovat svého bývalého zaměstnavatele nebo zase své schopnosti prodávat v monologu uspávače hadů. Velké mínus je i špatně zvolená fotka u životopisu, selfie nebo fotografie z hospody. Viděla jsem již obojí a opravdu tohle ne.

Co lidé hned po absolvování vysoké školy, na co si mají dát pozor?

Aby byl jejich životopis pravdivý. Hodnota uchazeče klesne na nulu, jestliže napíše u znalosti cizího jazyka, že ho používá aktivně, a pak to neumí obhájit. Část pohovoru vždy vedu v anglickém nebo jiném požadovaném jazyce.

Jak tedy zapůsobí uchazeč co nejlépe?

Zrovna dnes jsem měla pohovor s mladým mužem, který působil velmi dobrým dojmem. Pevné podání ruky, úsměv při pozdravu, přímé odpovědi na otázky, měl i dost odborné znalosti potřebné k vykonávání profese, na kterou se hlásil. Rovněž si dal práci s tím, že se díval na naše webové stránky a naučil se správně pojmenovat naše produkty. Na závěr použil milou lichotku o atraktivnosti naší firmy pro nové zaměstnance a požádal o zvážení, zdali by nebyl pro nás přínosem. Tomuto muži práci nabídnu.

Dá se na pohovor nějak kvalitně připravit? Co by si měl uchazeč zjistit předem? 

Doporučuji si vždy prohlédnout webové stránky dané společnosti a zjistit si o ní co nejvíce. Připravit si i pár otázek na personalistu, to značí velký zájem uchazeče o práci. Dbejte také na vizáž a oblečení musí být přizpůsobeno k profesi. Jinak vypadá uchazeč o místo skladníka a jinak o místo obchodního zástupce. Toho si bez padnoucího obleku nedokážu představit.

Kdo má tedy co největší šanci získat práci?

Každý, kdo splní očekávání personalisty. Já také velmi upřednostňuji člověka se zdravým selským rozumem. U těchto osob je skoro jistota, že si vždy s novou prací poradí.

Klíčová slova: pohovor, práce, životopis, zaměstnání

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.