01.05.2013 14:09


Gruzínský večer bude stát za to, říká organizátorka projektu Bourání stereotypů Zuzana Wimmerová

Autor: Zuzana Tomášková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Fakultu sociálních studií tento týden navštíví gruzínští studenti. Pohybovat se budou jak v areálu školy, tak na zajímavých místech v Brně. Tuto výměnu pro ně uspořádal český tým studentů psychologie v rámci projektu Bourání stereotypů, který podporuje program Mládež v akci. V pátek v osm hodin večer se v Café Paradigma uskuteční i akce Gruzínský večer pro širokou veřejnost, kde se návštěvníci dozvědí něco o gruzínských tradicích, poslechnou si tamější lidové písně a ochutnají pokrmy z jejich národní kuchyně.

Brno – Studenti psychologie tento týden na fakultě uvítají dvanáctičlennou skupinu posluchačů univerzity z Gruzie. Výměna probíhá v rámci projektu Bourání stereotypů, který podporuje program Mládež v akci a zaštituje občanské sdružení Dynama, která přináší týmu organizačně finanční pomoc a podporu procesu učení. O přípravě akce, žádostech o grant i o Gruzínském večeru pro širokou veřejnost se rozhovořila jedna z hlavních organizátorek projektu Zuzana Wimmerová.

Co vás vedlo k uspořádání výměny pro studenty psychologie z Gruzie?

Tento projekt původně spadal pod Českou asociaci studentů psychologie. Zapojili jsme se do něj, protože nám přišlo skvělé potkat studenty psychologie z jiné země. Zajímalo nás totiž, jak funguje jejich styl výuky a také jsme chtěli poznat jinou kulturu. Proto jsme si vybrali právě Gruzii.


Jak jste navázali kontakt s gruzínskými studenty?

Od naší univerzity jsme dostali kontakt na Tbiliskou univerzitu v Gruzii. Vzápětí jsme jim napsali, že pořádáme projekt Bourání stereotypů, a proto bychom u nás chtěli uvítat dvanáct gruzínských studentů. Vedení školy nám pak předalo kontakty přímo na studenty.

Co bylo potřeba zařídit?

Nejdůležitější částí projektu byla žádost o grant. Abychom mohli projekt uspořádat, požádali jsme o peníze z Evropské unie. Vyplňování dokumentu nám zabralo hodně času, protože formulář je velmi obsáhlý. Museli jsme do něj přesně zaznamenat, jaký bude program a k čemu bude sloužit. Také jsme potřebovali navázat spolupráci s nějakou organizací v České republice, která by nás zaštítila. Proto jsme oslovili občanské sdružení Dynama. Následně jsme zajišťovali ubytování pro gruzínské studenty, jídlo i cestu do České republiky. Zároveň neustále probíhala komunikace mezi naší a jejich stranou, abychom se s nimi domluvili na podrobnostech.

Dostali jste se někdy při plánování projektu do úzkých?

Párkrát jsme se dostali do situace, kdy to vypadalo, že nám náš záměr nemusí vyjít. Například jsme zpočátku nevěděli, že potřebujeme být zaštítění nějakou českou organizací, a tak jsme ji museli okamžitě sehnat. Předtím jsme si mysleli, že podobný projekt může naplánovat i nezávislá skupina studentů, ale jelikož Gruzie nepatří do Evropy, existují pro ni jiné podmínky. Také jsme byli trochu nervózní z toho, že nám Tbiliská univerzita zaslala jména účastníků až na poslední chvíli. Museli jsme totiž ještě jmenovitě poslat zvací dopisy na ambasádu, aby gruzínští studenti dostali víza. Bez nich by sem nemohli přicestovat.

Jakým způsobem probíhá podávání žádosti o grant a jeho vyřízení?

Podávali jsme žádost o grant přes Českou národní agenturu Mládež v akci. Ve formuláři jsme museli vyplnit, na jaké účely je grant požadován, co všechno budeme dělat a proč jsme si vybrali zrovna partnery z Gruzie. Také jsme museli uvést, jak jsme s nimi komunikovali a kolik celý projekt a cesta bude dohromady stát. Těch položek je v dokumentu opravdu dost. Potom jsme museli přesně popsat, jaký bude náš program. Konkrétněji k čemu budou jednotlivé aktivity sloužit a jak je budeme hodnotit. Jakmile jsme všechno vyplnili, odeslali jsme ho spolu s podpisy druhé strany ke schválení. Pak jsme museli chvíli počkat, jaké budou výsledky grantového řízení, abychom věděli, zda a kolik peněz na projekt dostaneme. Náš projekt nakonec podpořil grant České národní agentury Mládež v akci.

Kolik lidí se celkem na přípravě akce podílelo a v jakých oblastech?

Dohromady je nás v českém týmu asi deset s tím, že já a spolužačka jsme takové dvě hlavní organizátorky, které všechno zařizovaly a máme o projektu přehled. Zbytek týmu si mezi sebou rozdělil úkoly, takže někdo má na starosti jídlo, jiný zase finance. Někdo zase zařizuje a vymýšlí hry či různé aktivity. Další se zase postarali o celodenní výlet. Na pravidelných schůzkách jsme se pak navzájem informovali, co už je vyřízeno a na co je potřeba se ještě zaměřit.

Kolik studentů nakonec přijede a podle čeho jste je vybírali?

To byl trochu problém. Napsali jsme univerzitě, že můžeme přijmout dvanáct lidí, ale oni nám do týdne poslali seznam devadesáti šesti studentů, kteří měli o výměnu zájem. Univerzita po nás pak chtěla, abychom si ze seznamu nějakým způsobem účastníky vybrali, ale my jsme žádná kritéria stanovovat nechtěli. A tak jsme nechali tuto pravomoc na nich, ať z přihlášených nějakým způsobem vyberou dvanáct studentů. Nejprve je vybrali podle pořadí na seznamu, což se samozřejmě později přihlášeným nelíbilo, a tak jim nakonec vyučující předložili test z angličtiny. Dvanáct nejlepších pak smělo vycestovat za námi do České republiky.

Co za program jste si pro gruzínské studenty připravili?

Snažili jsme se zařadit do programu různé typy aktivit. Na seznámení proběhnou hry, ale zařazeny jsou také přednášky. Dále jim chceme představit romskou kulturu. Také půjdeme navštívit chráněnou dílnu, kde pracují lidé s handicapem. Naplánovaný je také celodenní výlet a vzájemné sbližování kultur. Vše bude provázet vzájemná interakce. Chceme je také seznámit s Brnem i naší fakultou. Věřím, že nás sbližuje i fakt, že navštěvujeme stejný studijní obor.

Tématem je bourání stereotypů, jak toho cíle chcete dosáhnout?

Například máme na programu večer, kdy gruzínským studentům představíme naši kulturu, jiný den nám oni zase představí tu svou. Doufáme, že díky tomu zbouráme stereotypy, které navzájem o našich zemích máme. Dalším důležitým tématem výměny je i otázka romské menšiny u nás a obecně i dalších etnik. Dále chceme prodiskutovat téma lidí s handicapem. Naším záměrem je navzájem porovnat, jak se k pomoci těmto lidem staví Česká republika a jak Gruzie.

Může se i někdo jiný podívat na některou z těchto akcí?

Samozřejmě. V pátek 3. května v osm hodin večer se bude konat Gruzínský večer pro veřejnost. Jedenáct gruzínských dívek a jeden chlapec zájemcům představí svou kulturu. Uvaří i gruzínské jídlo, které tam bude k ochutnání. Zazpívají nám své národní písně a připraví si pro nás prezentaci o gruzínské kultuře. Chtěla bych na tuto akci pozvat i studenty jiných oborů, protože to vypadá, že večer bude velmi zajímavý a akční. Gruzínci jsou temperamentní, takže to určitě bude stát za to. 

Více informací o Gruzínském večeru naleznete zde.

Jak Gruzínský večer proběhl, se dozvíte se zde

Klíčová slova: psychologie, Gruzie, studenti, výměna, grant, projekt, stereotypy

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.