13.10.2019 18:57


Fakultu sociálních studií čekají volby do Akademického senátu

Autor: Agáta Paličková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

V následujícím týdnu se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity konají volby do Akademického senátu fakulty. Z dvaceti studentských kandidátů obsadí pět z nich volná místa v Senátu a z devíti akademických pracovníků bude vybráno šest.

Kandidáti voleb do Akademického senátu FSS MU. Infografika: Agáta Paličková Brno - Od pondělí do čtvrtka se konají volby do Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Volit mohou studenti i pedagogové prostřednictvím volební aplikace v Informačním systému univerzity.

Akademický senát má jedenáct členů, z toho šest pozic bude obsazeno akademickými pracovníky a pět mandátů je určeno pro kandidáty z řad studentů. Z původních dvaceti pěti studentských kandidátů se počet nakonec ustálil na dvaceti. Do komory akademických pracovníků kandiduje devět osob.

Současného člena Akademického senátu Daniela Jirků velký počet studentských kandidátů překvapil. „Značí to nejspíše existenci nějakého interního problému mezi obcemi fakulty. Vysoký nárůst doktorandských studentů ucházejících se o mandát souvisí s aktuálním tématem doktorandů a jejich pozice, které se hodně řešilo v posledním volebním období,“ komentoval Jirků.

Téma doktorandů je v mnoha volebních programech akcentováno. Dalšími častými tématy je modernizace fakulty, ekologie, komunikace mezi Senátem a studenty, jazyky či stipendia.

Akademický senát rozděluje finanční prostředky fakulty, má vliv na dlouhodobý záměr školy, může ovlivnit podmínky pro přijetí ke studiu, schvaluje vnitřní předpisy fakulty a v neposlední řadě také navrhuje děkana.

Do komory akademických pracovníků kandidují tito pedagogové: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.; Mgr. Otto Eibl, Ph.D.; Vratislav Havlík, Ph.D.; doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.; Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.; doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Následující přehled představuje seznam všech kandidátů do studentské komory a jejich programy.

Poznámka k přehledu - mnozí studenti kandidují v koalici, proto je u několika kandidátů jejich společný program a volební heslo.

Klíčová slova: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, volby, Akademický senát

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

Mr. Skewness | 13. 10. 2019, 20:20
Miša L. do toho!!!