22.10.2013 12:40


Fakulta sociálnych štúdií v Brne ponúka nové magisterské odbory

Autor: Zdenka Loučková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Sociálnu antropológiu poznajú študenti Masarykovej univerzity hlavne vďaka predmetu „Sex, intimita a antropológia“. Tento predmet za šesť kreditov si každý semester zapíše približne dvesto ľudí z rôznych fakúlt. 

Audio

    Rozhovor
         
    Autor: Zdenka Loučková

Brno - Na nedávnej schôdzke, ktorá sa konala koncom septembra sa študenti mohli dozvedieť viac o novej magisterskej špecializácii sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. Bola spropagovaná hlavne medzi sociológmi a sociálnymi antropológmi bakalárskeho stupňa. Z tohto dôvodu túto špecializáciu viac priblíži aj ostatným študentom vedúci odboru bakalárskej sociálnej antropológie Michal Nekorjak.

Vedúci odboru sociálnej antorpológie, Michal Nekorjak; Autor: Zdenka Loučková

Čo môžu očakávať študenti od novej špecializácie sociálnej antropológie na magisterskom stupni štúdia?

Sociálna antropológia aj s ďalšími magisterskými špecializáciami, ktoré novo vznikli funguje pod sociológiou a myšlienka je taká, že povinné predmety všetkých týchto odborov na magisterskom stupni budú spoločné a každý odbor zvlášť, vrátane sociálnej antropológie, má potom B kurzy, ktoré sú už špecializované. Študenti vlastne budú študovať akoby dvojkoľajne obidva odbory. Avšak nevidíme to ako problém, pretože sociológia a sociálna antropológia majú k sebe veľmi blízko.

Môžu sa na tento odbor prihlásiť aj študenti z iných odborov než je sociálna antropológia? Bude sa ich študijný plán líšiť?  

Samozrejme môžu. Aj keď je jasné, že tí čo sociálnu antropológiu absolvovali na bakalárskom stupni budú mať isté základy, ktoré ostatní mať nebudú. Bude to pre nich jednoduchšie. Ostatným študentom budeme odporúčať aby sa zúčastnili  niektorých bakalárskych kurzov, čím by si doplnili svoje znalosti a získali základy. No nie je to nutný predpoklad, takže študijný plán sa fakticky líšiť nebude.

Medzi študentmi sociálnej antropológie kolovala anketa o tom, či by podobný odbor privítali. Ako dopadla?

Boli sme príjemne prekvapení, že ohlas medzi študentmi bol pomerne veľký. Je potrebné podotknúť, že anketa bola robená aj medzi študentmi, ktorí sa už rozhodujú na aký magisterský odbor sa prihlásia ale aj medzi študentmi, ktorých takéto rozhodnutie ešte len čaká. Veľká časť študentov napísala, že o prihlásení na tento odbor budú vážne uvažovať.

Aké máte ohlasy medzi ostatnými študentmi? Napríklad po informačnej schôdzke, ktorá sa konala koncom septembra.

Nepátrali sme zatiaľ po tom, aký to vzbudilo ohlas a budeme si to vyhodnocovať až v priebehu budúceho semestru. Domnievame sa, že ešte nebol dosť veľký priestor na propagáciu a predpokladáme, že sa táto informácia bude ďalej šíriť.

Ako sa budete snažiť propagovať odbor?

Rozvíjame naše webové stránky, kde budú všetky informácie. Pravdepodobne spolu s ďalšími novými profilmi budeme inzerovať napríklad v Respektu v tú najvhodnejšiu chvíľu. Predpokladáme, že nie je problém rozšíriť túto informáciu na našej fakulte, ale chceme osloviť aj študentov z iných fakúlt a univerzít.

Čím sa bude líšiť magisterská špecializácia sociálnej antropológie v Brne oproti tým, čo sú v Bratislave a Prahe?

Profil tej brnenskej bude postavený na tom, že je v tesnej blízkosti so sociológiou a zároveň práve v dôraze na terénnu prácu. Domnievame sa, že jedným zo špecifík tohto magisterského programu je, že bude kladený veľký dôraz na to, aby bola záverečná magisterská práca vytvorená práve na základe terénneho výskumu.

Klíčová slova: sociálna antropológia, magisterský program, Fakulta sociálnych študií

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.