05.10.2015 19:53


Fakulta sociálních studií otevře vlastní jazykové oddělení

Autor: Markéta Chumchalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Možná už jarní, nejpozději pak podzimní semestr 2016 se ponese v duchu systémové změny ve výuce cizích jazyků. Vedení Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pracuje na rozdělení doposud společného jazykového oddělení pro Fakultu sociálních studií a Filosofickou fakultu. 

Brno - Studenti fakulty sociálních studií se mohou již v následujícím kalendářním roce těšit na novinky v jazykové výuce. Vedení fakulty připravuje otevřít vlastní jazykové oddělení. Podle vedoucí oddělení jazyků Ivany Malovičové mohou tímto krokem v budoucnu především kurzy angličtiny více obsahově odrážet obory poskytované fakultou sociálních studií a potřeby studentů jednotlivých kateder. Rozdělení nejvíce ovlivní výuku angličtiny. U ostatních cizích jazyků by totiž oddělení od filosofické fakulty mohlo mít za následek nedostatek zapsaných studentů.

Studenti se mohou těšit na změny ve výuce jazyků. Foto: Markéta Chumchalová
Podle lektorky anglického jazyka pro akademické účely Renaty Hajslerové by mohl být o nové, oborově specializované kurzy povinné angličtiny mezi studenty poměrně velký zájem. „Zřejmě bychom se snažili najít určité styčné body, na kterých bychom postavili osnovu jednotlivých kurzů tak, aby byly zajímavé pro studenty více oborů zároveň. Pokud by se otevřel anglický jazyk zaměřený například pouze na environmentální studia, nemusela by se naplnit potřebná kapacita, a to třeba jen z důvodů rozvrhu jednotlivých předmětů na daném oboru. Kdyby se však našlo třeba společné téma zajímavé pro studenty politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií, mohl by kurz vyvolat větší odezvu,“ uvedla Hajslerová, „nicméně zatím jsme teprve ve fázi plánování.“

Nápad na užší specializaci anglických kurzů se zamlouvá například studentovi druhého ročníku mezinárodních vztahů Tomáši Valasovi. „Myslím si, že bychom měli více prohlubovat znalosti angličtiny v oblasti našeho zaměření. Občas máme v osnovách kurzů četbu anglických textů, ale bez aktivnějšího využívání dané slovní zásoby mi připadá jejich studium málo efektivní,“ prohlásil Valas. Zmínil také, že při registraci angličtiny pro akademické účely měl problém s nedostačující kapacitou kurzu. Za příčinu pokládá právě fakt, že kurz nenabízí přímo fakulta sociálních studií. Předměty z katalogu filosofické fakulty se totiž zapisují dříve, než na Fakultě sociálních studií. Toho si často někteří studenti nevšimnou a následně bojují s nedostakem vypsaných míst. Rozdělením jazykového oddělení by se podobné problémy mohly částečně omezit.

Podle vedení fakulty je povinností studentů absolvovat za dobu bakalářského studia minimálně jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce na každém oboru, kterému se věnují. Mimo to však musí prokázat takzvanou minimální jazykovou kompetenci – neboli znalost jednoho z určených jazyků na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Toho lze dosáhnout buď absolvováním povinného předmětu Cizí jazyk pro akademické účely 2, který je zakončen zkouškou deklarující jejich jazykovou kompetenci, nebo jedním z  mezinárodních certifikátů, uznávaných jazykovým oddělením. Například u anglického jazyka mezi ně patří cambridgeské zkoušky FCE, CAE, CPE, BEC, potom TOEFEL, STANAG a další.

Vedení fakulty nabízelo i přípravu na zkoušku CAE

Pokud se studenti rozhodli podstoupit například mezinárodní jazykovou zkoušku CAE, mohli pro přípravu využít i kurz, který vedení fakulty sociálních studií pilotně testovalo v jarním semestru 2015. „Bohužel se do kurzu přihlásilo jen velmi málo studentů,“ řekla Ivana Malovičová. Důvodem nízké účasti mohlo podle ní být poměrně pozdní zveřejnění nabídky kurzu. Dlouho totiž vedení neznalo přesný rozpočet, z něhož by mohlo projekt hradit. Přípravný kurz přihlášení navštěvovali po dobu čtyř týdnů, vždy po šesti vyučovacích hodinách v pátek a sobotu.

Nicméně řadu studentů tato možnost oslovila po jeho skončení. „Určitě bych ocenila, kdyby byla na Fakultě sociálních studií tato příležitost znovu. Zkoušku CAE si chci časem určitě udělat,“ řekla studentka prvního ročníku Zuzana Geilerová, „studuji současně i informatiku, kde nám nic podobného nenabízí.“ Prozatím vedení jazykového oddělení nezná termín, kdy by se mohl další přípravný kurz opakovat. Ivana Malovičová ovšem věří, že jej bude fakulta nabízet i v budoucnu. „Ve snaze vedení fakulty je neustále tendence nabízet něco nad rámec standardní jazykové výuky,“ dodala.

Klíčová slova: Fakulta sociálních studií, výuka jazyků, anglický jazyk, jazykové certifikáty

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.