11.10.2016 19:01


Fakulta sociálních studií mění podmínky pro splnění jazykového minima

Autor: Kristýna Šopfová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Podzimním semestrem se pro studenty Fakulty sociálních studií změnily podmínky pro splnění povinné jazykové kompetence. Předmět Angličtina pro akademické účely II již nebude na FSS více nabízen. Centrum jazykového vzdělání proto představuje anglické předměty se zaměřením na jednotlivé obory i specifické dovednosti.

Brno - Každý student musí být schopen komunikovat v cizím jazyce na úrovni B2. Bez prokázání této skutečnosti totiž nebude připuštěn ke státní závěrečné zkoušce. Studenti dosud museli absolvovat předmět Cizí jazyk pro akademické účely II, aby prokázali své jazykové schopnosti na úrovni B2. Od podzimního semestru 2016/2017 se mění nabídka cizojazyčných předmětů i podmínky pro uznání zmíněné úrovně, a to jak pro bakaláře, tak pro magisterské studenty.

Pro bakalářské studenty stále platí, že si mohou volit mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou a španělštinou. Nicméně způsob, jakým prokážou své jazykové dovednosti je však, s ohledem na přípustné varianty, pouze na nich. Nejúspornějším řešením, je vybrat si z některý předmět z nabídky „akademických angličtin“, kde se studenti mohou nově více zaměřit na zdokonalení psaného či mluveného projevu. „Od střední jsem angličtinu ke konverzaci prakticky nepoužil, a proto je pro mě odborná prezentace v cizím jazyce jednak výzvou ale i výraznou obavou,“ konstatuje student bezpečnostních studií Milan Podmaník. 

Angličtina podle oboru má namotivovat studenty

Speciální postavení mají v tomto ohledu žurnalisté, kteří se zaměřují zejména na písemný projev. Akademická angličtina se zaměřením na žurnalistiku je zároveň jako jediná uznána jako potvrzení jazykové úrovně. Vedle žurnalistů mají specifické podmínky i studenti, jejichž druhým oborem je Hospodářská politika, Ekonomie nebo Veřejná ekonomika a správa na Ekonomicko-správní fakultě. Ti si mohou vybrat, na které z fakult splní svou jazykovou povinnost. 

 

Jiné oborově zaměřené předměty však nejsou ukončeny zkouškou a jejich absolvování neznamená splnění povinné jazykové kompetence. To jim ale neubírá na atraktivitě. Od této novinky si fakulta slibuje větší zájem o probíranou látku a tedy i zvýšení jazykové úrovně. „Pokud budou předměty, které nabízíme, úžeji propojené s obory, které studenti na fakultě studují, pak bude, myslím si, i motivace studentů pracovat s jazyky vyšší, a tím pádem budou dělat v jazycích větší pokroky,“ domnívá se autor nové jazykové koncepce Filip Hanzelka.

Dražší alternativou pro klidný postup k SZZ je předložení certifikátu s cílem nechat si dosaženou úroveň jazyka uznat, bez toho, aby musel student absolvovat některý z povinných předmětů.

Postup pro uznání certifikátu naleznete zde (.pdf).

Tato možnost platí i pro budoucí magistry. Tentokrát se jedná o úroveň angličtiny C1 pro studenty prezenčního studia a úroveň B2 pro studenty kombinovaného studia. Prezenční studenti si zvolí jeden ze dvou nabízených předmětů (CJVA401 nebo CJVA402), v kombinovaném studiu jsou nabízené předměty shodné s těmi pro bakalářské studenty. Pro lepší přehlednost jsou nově nastalé změny vysvětleny v následujícím videu.

Klíčová slova: angličtina, povinná jazyková kompetence, fss

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.