19.04.2013 14:16


Fakulta sociálních studií dbá na to, aby její absolventi měli také praktické zkušenosti

Autor: Marta Ošmerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti humanitních škol mají po letech studia teorii svého oboru zvládnutou perfektně. Zaměstnavatelé však od nich vyžadují nejen teorii, ale především praxi v oboru. Na většině oborech Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jsou proto praxe povinné. Ale i tam, kde praxe povinné nejsou, katedry často studentům pomáhají s jejich organizací.

Přehrát audio

Audio

Autor: Marta Ošmerová

Brno – Aby studenti obstáli na trhu práce a ryhle našli vytoužené pracovní uplatnění, měli by ještě před ukončením studia abolvovat praxi v oboru. Na fakultě sociálních studií to dobře vědí, a proto téměř na všech oborech po studentech praxi vyžadují. Nejdelší praxi musí absolvovat studenti mediálních studií a žurnalistiky. Povinně stráví tři měsíce v redakci libovolného tištěného či online deníku, rozhlasu nebo televize. Praxi mohou zvládnout buď přes semestr, nebo o letních prázdninách. „Na praxi do Mladé Fronty Dnes jsem šla na podzim, protože jsem si nechtěla kazit letní prázdniny. Chtěla jsem cestovat a relaxovat po náročném semestru. Skloubit praxi se školou se mi více méně podařilo, ale musím o jeden semestr prodlužovat, uvedla studentka Adéla Procházková.

Bakalářští studenti sociální práce musí povinně absolvovat čtyři sta šestnáct hodin v různých organizacích poskytujících sociální služby. „Na praxi jsem byla v IQ Roma servisu. Každé ráno jsem vyhledávala volná pracovní místa a asistovala při telefonování – nejčastěji s exekutory. Práce se mi moc líbila, a tak tam doposud působím jako dobrovolník,“ popsala své zkušenosti studentka Tereza Cajthamlová. Magisterští studenti musí na praxi strávit minimálně osmdesát hodin.

Jinde praxe trvá dva až tři týdny

Na bakalářském oboru veřejná politika a lidské zdroje studenti musí absolvovat dvou až třítýdenní stáž v neziskových nebo vládních institucích. Na magisterském stupni se  pak účastní analytické a diplomové stáže, která jim pomůže se sepsáním diplomové práce na praktické téma.

Studenty psychologie čeká povinná praxe až na magisterském stupni. Dva týdny mohou pracovat ve firmách věnujících se poradenství pro děti a mládež, manželskému a rodinnému poradenství a zdravotnictví. Další možností je práce na personálních odděleních různých firem a organizací. Navazující magisterský program psychoterapeutická studia po studentech vyžaduje šestitýdenní praxi například v Denním psychoterapeutickém stacionáři či občanském sdružení Práh.

Stáž v kanceláři prezidenta nebo na ministerstvu

Pro studenty politologie katedra poskytuje Masarykovo stipendium, které zprostředkovává stáže ve státních institucích. „Nahrazuje povinné praxe a nejlepší studenti se díky němu mohou dostat do kanceláře prezidenta republiky, Ústavu pro výzkum totalitních režimů nebo na jednotlivá ministerstva,“ sdělil vedoucí katedry politologie Stanislav Balík.

Studenti magisterských bezpečnostních a strategických studií musí povinně absolvovat praxi trvající sedmdesát osm hodin v instituci, kterou si sami vyberou, například na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany či v Centru pro bezpečnostní a strategická studia. „Nedávno se na nás obrátili z Národního bezpečnostního úřadu, že by stáli o spolupráci, protože už mají dobré zkušenosti s našimi studenty,“ dodal Balík.

Na třech katedrách povinná praxe není

Nepovinné praxe jsou na environmentálních studiích, katedře sociologie a katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. „Studenti bakalářského stupně environmentálních studií si nepovinně mohou vybrat jeden ze čtyř studijních směrů, v jejichž rámci absolvují osmdesátihodinovou praxi v environmentálně zaměřených soukromých firmách, neziskových organizacích, státní správě a samosprávě, nebo zemědělství,“ uvedla vedoucí praxí na katedře environmentálních studií Petra Orsáková. Magisterští studenti praxi v rozsahu sto hodin také nemusí nutně absolvovat.

Sociologové mohou pracovat kdekoliv

Možnost praxe využívají na rozdíl od bakalářů především studenti magisterské sociologie. Často vyjíždějí na stáž přes program Erasmus, do různých výzkumných organizací nebo nevládních organizací. „Výhodou je, že sociolog může pracovat nejen v občanském sektoru, ale i v bankách, na úřadech či ministerstvech. Jejich uplatnění je široké,“ vysvětlil vedoucí katedry Csaba Szaló. Studenti genderových studií a sociální antropologie vykonávají praxi většinou na druhém oboru, který studují v kombinaci.

Brusel, Paříž nebo ambasády

Na oborech mezinárodní vztahy a evropská studia studenti využívají široké nabídky stáží organizovaných katedrou, nebo si je zařizují sami. Délka stáže se pohybuje v rozmezí několika dnů či týdnů do půl roku. „Díky programu Erasmus studenti působí například na zastoupení Jihomoravského nebo Středočeského kraje v Evropské unii v Bruselu nebo v Českém centru v Paříži. Katedra zajišťuje další pozice na diplomatických misích, například na velvyslanectví České republiky při mezinárodních organizacích ve Vídni, na české ambasádě při OSN v Ženevě nebo na české ambasádě v Tallinu,“ popsal vedoucí katedry Petr Suchý. Z domácích institucí mohou studenti pracovat na krajských úřadech a v informačních centrech Evropské unie. V současnosti jednáme o vytvoření dalších příležitostí na Ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu obrany,“  doplnil Suchý.

Velký důraz na účast studentů na stážích je kladen na navazujícím magisterském oboru mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. „Součástí studia jsou exkurze do energetických firem a institucí, kde se studenti seznámí s jejich fungováním a činností. Jedná se například o firmy ČEZ, RWE či cvičný reaktor pražské ČVUT,“ podotkl Suchý. Kratší či delší stáže pak studenti absolvují například na Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo v maďarské ropné společnosti MOL.

Kredity za praxi i pro studenty jiných oborů

Studenti mají možnost získat užitečné kredity navíc i bez ohledu na studovaný obor. Katedra psychologie nabízí kurz PSY225 Studentská dobrovolnická praxe. Dva kredity získají studenti za aktivní zapojování do činnosti univerzitních studentských spolků. Za úspěšné absolvování nového kurzu VLP161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů na katedře sociální politiky a sociální práce dostanou studenti pět kreditů.

Klíčová slova: fakulta sociálních studií, praxe

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.