14.11.2010 11:30


Európska Únia rozdáva peniaze

Autor: Michal Lorek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Ak firme alebo podnikateľovi chýbajú dôležité financie na rozbeh, nie je nič jednoduchšie ako požiadať Európsku Úniu o potrebnú finančnú injekciu. Stačí si proste podať žiadosť a počkať na rozhodnutie platobnej agentúry.

Vstup do EU poskytol občanom mnohé povinnosti, ale i výhody. Napríklad možnosť čerpať eurofondy. Získať podporu vo forme eurofondov pri tom nie je zložitá záležitosť a množstvo firiem túto výhodu už dávno používa a je s ňou spokojná. „Stačilo mi len podať si žiadosť, identifikačný list do platobnej agentúry a splniť určité podmienky, aby som mohol dotácie čerpať,“ povedal Marián Kostka, majiteľ poľnohospodárskej firmy zameranej na chov hovädzieho dobytka.  Podmienky, na základe ktorých sú udeľované eurofondy, sú rozdielne podľa toho, čomu majú fondy dopomôcť. Jedna podmienka je však stála, podnik musí byť ekonomicky zdatný, stabilný. Musí byť podložené, že peniaze mu pomôžu zvýšiť obrat a nie len predĺžia stagnáciu smerujúcu k bankrotu.

EU určí finančný obnos, ktorý následne získajú rôzne ministerstvá. Tie peniaze rozdelia platobným agentúram, které sa už starajú o samotný výdaj eurofondov podnikateľom. Firmy si nemôžu v žiadosti požiadať o peniaze len tak na „niečo“. Súdni znalci posúdia, či peniaze skutočne potrebujú na tú konkrétnu vec, a až podľa ich posudkov sa agentúra rozhodne vyplatiť či nevyplatiť eurofondy. Napríklad pri tohtoročných záplavách museli znalci určiť výšku škôd a zhodnotiť, či kompenzácie, aké si podnikatelia žiadali, neboli neoprávTraktory a kombinátor kúpené z peňazí z eurofondovnené.

Kostka chová vo svojej firme hovädzí dobytok za produkčnom účelom a eurofondy čerpá  na rôzne veci. „Dostali sme 12 000 eur na kúpu automatu na mlieku, ktorý ho rozdeľuje medzi teľatá. Zlepšili sme im tak životné podmienky. Z eurofondov sme zaplatili tiež traktory, rozmetadlo priemyselných hnojív, kombinátor aj dojáreň,“ vymenoval Kostka. Špeciálne eurofondy sú stále určené na zachovanie genofondu šľachtených chovných živočíchov, napríklad Pinzavského dobytku, a firmy vlastniace tieto zvierajú na ne dostávajú dotácie každý rok. Kostka nakoniec povedal: „Teraz si musíme plniť už len jedinú podmienku (okrem toho aby sme nezbankrotovali). Musíme mať vystavenú tabuľku hovoriacu, že sme peniaze čerpali z eurofondov.“

Klíčová slova: eurofondy, poľnohospodárstvo, Európska Únia, dotácie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.