25.04.2013 22:52


Dôležité je spraviť prvý krok, upozorňovali organizátori konferencie JobAcademy

Autor: Branislav Jenčo | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

V kongresovom centre Hotelu Continental v Brne usporiadalo dnes Kariérne centrum Masarykovej univerzity konferenciu o možnostiach kariérneho uplatnenia. Počas celodenného programu mohli účastníci navštíviť workshopy zamerané na personalistiku a vypočuť si prednášky výrazných osobností.

Autor: Branislav Jenčo

Brno – Konferenciu o možných cestách k uplatneniu po vysokej škole usporiadali dnes pracovníci Kariérneho centra Masarykovej univerzity. Niekoľko stoviek návštevníkov prvého ročníka projektu JobAcademy zaplnilo od rána priestory kongresového centra Hotelu Continental v Brne. Vypočuť si mohli prednášky úspešných podnikateľov, absolventov a expertov z oblasti personalistiky.

Dopoludnie venovali organizátori najmä inšpiratívnym príbehom ľudí, ktorí šli za svojím cieľom. Jana Zouharová a Sylvie Navarová vysvetlili účastníkom dôležitosť koučinku pri rozhodovaní sa v dôležitých otázkach. Vyvrcholenie série motivačných prednášok v najväčšom sále prinieslo osem absolventov a študentov Masarykovej univerzity, ktorí v krátkych päťminútových prezentáciách predstavili seba a svoje projekty. Mladý režisér, manažér IT projektov, zakladateľ občianskeho združenia, a ďalší predstavili rozličné cesty, ako sa netradične uplatniť na trhu práce.

Na poobedňajších prednáškach sa mohli návštevníci poučiť o konkrétnych spôsoboch, ako zlepšiť svoju prezentáciu pri hľadaní práce. Konzultant v oblasti sociálnych sietí Adam Zbiejczuk zdôraznil nutnosť vytvoriť si správnu internetovú identitu a odborníčka na vzhľad a etiketu Radka Sobotková predstavila najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú uchádzači na pohovoroch. „Máme len jednu šancu urobiť dobrý prvý dojem,“ znelo jej ústredné motto.

Program konferencie však netvorili len prednášky. Účastníci, ktorí sa vopred registrovali, sa mohli zúčastniť piatich workshopov zameraných na pracovné pohovory, životopisy alebo sebaprezentáciu. Osobnostné testy z oblasti zvládania náročných situácií, pozornosti a práce v tíme, ktorých výsledky konzultovali s lektormi, poskytli riešiteľom informácie využiteľné v osobnom rozvoji.Návštevníci si mohli prečítať odkazy od študentov Masarykovej univerzity; Foto: Branislav Jenčo

Zaujímavým prvkom v hlavnom sále konferencie boli plagáty, ktoré študenti fakúlt Masarykovej univerzity zaplnili odkazmi. Lístky s nadpisom Chci... boli rozdelené do kategórií ako Kariéra, Hodnoty, či Vzťahy. Rozdiely medzi jednotlivými fakultami sa ukázali nielen v počte odkazov, ale aj v rozdelení lístkov medzi jednotlivé kategórie.

Kariérne centrum chcelo konferenciou inšpirovať a motivovať študentov k aktívnosti. „Cieľom JobAcademy je prostredníctvom príbehov výrazných osobností študentov nielen inšpirovať a motivovať, ale aj ukázať im, že je nutné byť aktívny a urobiť prvý krok,“ povedal koordinátor JobAcademy Radoslav Pittner. Záštitu nad projektom prevzal minister školstva Petr Fiala.

S podobným projektom má už Kariérne centrum skúsenosti. Na jeseň totiž spolu s predstaviteľmi poradenských centier Vysokého učení technického a Mendelovej univerzity pravidelne organizuje veľtrh JobChallenge s takmer rovnakým zameraním.

Klíčová slova: jobacademy, kariéra, kariérní centrum, Masarykova univerzita

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.