15.10.2012 16:28


Dobrovolnictví přináší nejen pomoc, ale i seberozvoj

Autor: Monika Zezulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Počty dobrovolníků se v České republice postupně zvyšují. Přesto máme ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie stále co dohánět. Statistiky ukazují, že formální dobrovolnické činnosti se u nás věnuje jen asi necelá třetina obyvatel starších 18 let.

Brno Podle obecné definice je dobrovolník někdo, kdo poskytuje svůj čas a schopnosti pro dobro společnosti bez nároku na finanční odměnu. Peníze ale nejsou jedinou odměnou poskytující užitek. "Dobrovolnictví může člověku přinést pocit smysluplnosti a je velkým zdrojem zkušeností. Skrze práci pro druhé můžete poznat i sami sebe. Srovnáte si hodnoty, když vidíte, že druzí na tom mohou být hůř," řekla studentka Lenka Matějíčková, která jako dobrovolnice pracuje čtvrtým rokem. S prací dobrovolníka začala na střední škole jako společnice v domově důchodců. "Pomáhat druhým mě baví. Dnes to beru jako nedílnou součást svého života. Myslím, že když člověk může, měl by pomáhat," dodala Matějíčková.

Sídlo brněnské charity má poměrně nenápadné sídloJen v Brně funguje několik organizací, které aktivitu dobrovolníků vítají. V Nemocnici Milosrdných bratří je od roku 2002 projekt "Dobrovolnictví v nemocnici". Zapojit se mohou zájemci starší osmnácti let, kteří chtějí dělat společnost dlouhodobě nemocným pacientům. Zpravidla se jedná o seniory, osoby po úrazech nebo s onemocněním nervové soustavy. Také Fakultní nemocnice v Brně využívá služeb dobrovolníků a to zejména na odděleních Dětské nemocnice. Chce-li se zájemce do dobrovolnického programu zapojit, tak přes Dobrovolnické centrum Motýlek se sídlem na Černopolní ulici. Před nástupem na kterékoliv oddělení projde dobrovolník výcvikem a odborným školením, takže ani laik nemusí mít obavy.

Jedním ze způsobů, jak se zapojit do dobrovolnictví, je práce pro charitu. Kupříkladu Oblastní charita Brno je zřizovatelem několika zařízení, poskytujících péči lidem bez domova, seniorům nebo mentálně postiženým. Stačí sledovat inzeráty nebo se rovnou zajímat v jejich dobrovolnickém centru. "Jsme rádi za každou pomoc. I když u nás dobrovolnictví ve srovnání se západní Evropou není tak rozšířené, poslední roky sledujeme výrázný zájem zejména ze strany mladých lidí," řekl Karel Weishäupel, ředitel denního stacionáře Effeta. Stacionář je jedním ze zařízení Oblastní charity.

Další alternativou dobrovolnictví je práce pro neziskovou organizaci. "Před výběrem organizace je ale důležité reálně zhodnotit své schopnosti. Pokud trpíte předsudky vůči Romům, seniorům nebo víte, že nezvládnete práci s mentálně postiženými, rozhodně nevolte organizaci, která se na ně zaměřuje," poradila budoucím dobrovolníkům Lenka Matějíčková.

Z organizací, které nabízejí možnost dobrovolnického vyžití, stojí za zmínku Sdružení Podané ruce, poskytujicí poradenské a terénní služby drogově závislým, Sdružení Práh, nabízející pomoc lidem s psychotickým onemocněním a mnoho dalších. Potřebu pomáhat dětem a mladým lidem lze zužitkovat ve sdružení Ratolest, které provozuje i dobrovolnické centrum. Péči o zrakově postižené pro změnu zprostředkovává Tyflocentrum Brno. "Jsme rádi, když dobrovolníci projeví o naše centrum zájem. V současnosti máme stálý počet dobrovolníků, ale nebráníme se novým," řekla koordinátorka dobrovolníků Tyflocentra Dagmar Zugárková.

"Pro každého, kdo má chuť a čas pomáhat, se dobrovolnické místo najde. Záleží, o co máte zájem," dodala na závěr dobrovolnice Lenka Matějíčková. Možností v Brně je dostatek.

Klíčová slova: dobrovolnictví, charita

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.