09.03.2012 19:34


Dobrovolnické centrum se otevírá zájemcům

Autor: Michaela Římanová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Nestátní nezisková organizace Ratolest Brno znovuotevřela své Dobrovolnické centrum. Zájemci v něm mohou mimo jiné získat informace o organizacích, ve kterých je možné působit jako dobrovolník. Na další informace jsem se ptala koordinátorky Dobrovolnického centra Ratolest Brno Kláry Bednaříkové.

Brno Zájemci mohou v Dobrovolnickém centru získat mnoho cenných rad, jak se stát dobrým dobrovolníkem. „Vzhledem k tomu, že s dobrovolnictvím máme dlouholeté zkušenosti, rozhodli jsme se rozšířit naše služby a vyhovět tak zájmu veřejnosti i dalším brněnským organizacím,“ říká o podnětu k otevření centra Bednaříková.

Co Ratolest vedlo ke zřízení dobrovolnického centra?

Ratolest již od svého vzniku v roce 1995 podporuje a rozvíjí dobrovolnictví prostřednictvím dobrovolnických programů, odborných konferencí, propagačních akcí a kampaní. Zřízení Dobrovolnického centra, nebo spíše jeho znovuobnovení, přirozeně vyplynulo jako další krok naší snahy o rozvoj dobrovolnictví na Brněnsku. K založení Dobrovolnického centra se pak objevila příležitost navýsost vhodná, a to tzv. Evropský rok dobrovolnictví, který byl vyhlášen pro rok 2011.

Dobrovolníci na školícím kurzu. Foto: archiv Ratolesti Brno

Jaké služby centrum poskytuje?

Dobrovolnické centrum je zaměřeno na dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Naší hlavní snahou je propojit zájemce o dobrovolnictví a organizace, které mají vůli zapojit dobrovolníky do svého systému sociálních služeb. Centrum je hlavně prostředníkem mezi dobrovolníky a organizacemi. Snaží se zkoordinovat jak požadavky a přání přijímající organizace, tak i dobrovolníků. Kromě toho také pořádáme přednášky a účastníme se propagačních akcí. Snažíme se široké veřejnosti ukázat, že dobrovolnictví je přirozená součást života každého z nás.

Co musí udělat zájemce pro to, aby se stal dobrovolníkem?  

Musí k nám přijít. Zde se dozví informace o různých dobrovolnických programech. Na základě společné konzultace pak hledáme takový program, který mu bude blízký a bude splňovat jeho představy. Pokud si vybere, prochází předvstupní přípravou. Tam se dozví všechny potřebné informace, aby mohl svoji roli dobrovolníka dobře zvládnout.

Ratolest pracuje s dobrovolníky již více než patnáct let, mění se počty zájemců o dobrovolnictví?

Ke vší radosti k nám přichází poměrně hodně zájemců. Dokonce všechny zájemce nejsme schopni uspokojit nabídkou našeho domácího dobrovolnického programu. Proto jim nabízíme i dobrovolnické programy našich spolupracujících organizací. Myslím, že zájemců o dobrovolnictví pomalu přibývá a dobrovolnictví se velmi zvolna stává prestižní záležitostí, tak jak je to například na západ od ČR.

Nabízíte spolupráci i s jinými organizacemi. V jakých dalších organizacích mohou dobrovolníci působit?

Spolupracujeme například s organizacemi jako je Armáda spásy, Liga vozíčkářů, DROM, Práh Brno, A-kluby, Občanská poradna Brno, Kontakt bez bariér, různé domovy pro seniory a další. Právě spolupráce s širokým spektrem brněnských organizací nabízí značný prostor pro uplatnění dobrovolníka v takové oblasti, která je mu blízká, která jej zajímá a naplňuje. Dobrovolník si tak sám může rozhodnout, zda svůj čas a energii bude věnovat Ratolesti Brno, nebo jiné spolupracující organizaci.

Dobrovolník se svým klientem. Foto: archiv Ratolest Brno

Co je nejčastější motivací lidí stát se dobrovolníkem?

Možností je tolik, kolik je lidí. Může jít například o chuť získat nové zkušenosti, nové přátele, smysluplně vyplnit volný čas, možnost přispět společnosti, o dobrý pocit z prospěšnosti či například, a to je poměrně časté u studentů sociálních oborů, možnost dostat se s menší mírou odpovědnosti do oblasti sociálních služeb, která běžně není příliš dostupná, a vyzkoušet si tak nanečisto práci s určitými typy klientů.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý. Každý má v sobě něco, čím může obohatit toho druhého. Stačí mít chuť věnovat svůj čas a energii ve prospěch svého okolí. Je dobré najít si svoji oblast působnosti tak, aby to bylo ku prospěchu oběma stranám – jak příjemci pomoci, tak samotnému dobrovolníkovi. Oblasti uplatnění dobrovolníků jsou široké. Mohou se uplatnit v sociálních službách, zdravotnictví nebo v kultuře.

Jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrovolník v sociálních službách?

Vzhledem k tomu, že dobrovolníci do organizace přináší hlavně přátelství, více lidského zájmu a kontaktu, by to měl být člověk komunikativní, se zájmem o druhé a s chutí dál na sobě pracovat a rozvíjet se v sociální oblasti.

Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolníci, Ratolest, dobrovolnické centrum

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.