18.03.2011 08:23


Diskusia o role rektora a tabuľkových platoch prebehla v komoronej a uvoľnenej atmosfére

Autor: Natália Saganová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Diskusia o rektorskch voľbách bola vo štvrtok pripravená pre všetkých záujemcov o univerzitnú politiku. Svoj program predstavil kandidát na rektora Petr Dvořák. Hlavnou témou diskusie bolo spojenia vedy a vzdelávania.

Dvořák pri svojom prejave.Na fakulte športových štúdií  bola vo štvrtok pripravená pre záujemcov neformálna diskusia o rektorských voľbách. Ako prvá so skupinkou študentov vchádzam do zasadacej miestnosti. Nie je veľmi veľká. Odhadujem skoro tridsať miest. Stoly sú postavené do tvaru U a na jednej stene je priestor na premietanie. Väčšina študentov sa medzi sebou pozná a panuje medzi nimi uvoľnená atmosféra. Rozprávajú sa o nadchádzajúcich voľbách a čakajú na príchod kandidáta. Na rektora Petra Dvořáka.

Dvořák zvolil radšej prístup tvárou v tvár, pretože internetové diskusie sú podľa neho príliš formálne. Postupne prichádzajú aj zástupcovia z radov vedenia školy a profesorov. Študenti sedia vľavo, vedenie na pravo. Neviem však, kto má akú funkciu. Len tajomník fakulty bol oslovený, a tak som sa dozvedela, kto to je. Funkcie však v tejto debate neboli podstatné. Diskutovalo sa otvorene a kandidát odpovedal na všetky otázky priamo a presne.

Po príchode Dvořáka bola diskusia zahájená. Najskôr rozprával iba on. Predstavoval jednotlivé body svojho pohľadu na to  ako by mal rektor plniť svoju funkciu a svoje rozprávanie doplnil o power pointovú prezentáciu. Počas jeho rozprávania bol občas vidieť na tvárach účastníkov náznak úsmevu. Nebolo presne jasné či súhlasného alebo výsmešného. To sa však ukázalo v následujúcej diskusii.

Dvořák rozprával asi trištvrte hodiny. Pri tom sa prechádzal pred prísediacimi a jeho ruka vo vrecku potvrdzovala  slová na začiatku, že pôjde o neformálnu diskusiu. Po jeho posledných slovách sa rozpútala vcelku pokojná debata, aj keď chvíľami so živšími komentármi.

Diskutujúci si vymieňali slovo ako hráči ping-pongovú loptičku aj s kandidátom Dvořákom. Dskusia neviazla. Dvořák pôsobil sebavedomým dojmom. Vedomí si svojich skúseností, dával dôraz na svoje pôsobenie v Japonsku a Francúzsku a taktiež na úspechy vo výskume. Dôležitým bodom diskusie bol Dvořákov názor, že by sa nemala oddelovať veda od vzdelania. Rozoberali  sa šak aj témy ako počet študentov v študentskom senáte, školné, univerzitná telesná výchova alebo tabuľkové platy.

Celá diskusia trvala asi dve hodiny. Na konci sa zdalo, že s výsledkom diskusie je spokojný kandidát aj diskutujúci. Študenti pri odchode síce už nehovorili o voľbách, ale na ich tvárach bolo vidno zamyslenie nad získanými informáciami.

Klíčová slova: Peter Dvořák, rektorské voľby, Fakulta športových štúdií, diskusia,

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.