02.10.2019 20:45


Dezinfombie a výzkumy. Nová hra Fakescape a projekt Dezimatrix budou čelit dezinformacím

Autor: Pavel Hanosek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Únikovou hru členové spolku Fakescape vytvořili pro základní školy a snaží se s její pomocí učit mládež kritickému myšlení zábavnou formou. Na Masarykově univerzitě pak vznikl také projekt Dezimatrix, který poskytuje platformu pro multioborové zkoumání fenoménu dezinformací.

Josef Šíp, člen týmu Fakescape. Foto: Pavel Hanosek

Brno – Studenti ze spolku Fakescape, který vznikl vloni na katedře politologie, představili minulý týden svoji novou hru. Ta se tentokrát však nebude zaměřovat na středoškolské studenty, ale na žáky základních škol. Tým projektu Dezimatrix pak cílí na akademickou obec zkoumající dezinformace a poskytuje vědcům výzkumy napříč obory.

Podle zakládajícího člena spolku Josefa Šípa se Fakescape sice již pokoušel hrát středoškolskou verzi na základních školách, ale tématika i forma byla pro žáky příliš obtížná. Nová hra je tedy koncipovaná podobně jako její předchozí verze, ale místo politickým tématům se hráči budou věnovat tvorbě léku proti látce, která z lidí dělá nemyslící dezinfombie. 

Zjednodušená verze programu je stejně jako její předchůdkyně stále ve formě hry tzv. únikové, ve které se hráči snaží co nejrychleji vyřešit daný problém a v případě her o fake news odhalit dezinformátora nebo nepravdivou informaci. „Model únikové hry je jednak více atraktivní, ale žáci se také nenásilnou formou dozvědí informace o fake news. Je to něco jiného než poslouchání teorie na přednášce,“ vysvětluje Šíp. Po každé hře následuje reflexe, během které se žáci s členem spolku baví o dezinformacích a o prvcích, které se v dané hře objevily. Čas pro reflexi je pak zároveň i prostorem k ukázkám konkrétních dezinformačních příkladů z reálného života.

Starší studenti ale tímto o svou příležitost zahrát si nepřicházejí. „Na začátku semestru jsme rozšířili tým, abychom pokryli poptávku po hraní jak na základních, tak i středních školách, omezovat středoškolskou verzi neplánujeme“ řekl Šíp.

Jiným směrem se vydala iniciativa nazvaná Dezimatrix, která vznikla na filozofické fakultě. Slovy zakladatele Petra Ulricha se snaží o podporu multioborového zkoumání fenoménu dezinformací. „Dezimatrix je v podstatě informační služba, něco jako online konference, která vyhledává výzkumy o dezinformacích z nejrůznějších oblastí a dává možnost tyto výzkumy využít ke komplexnějšímu zkoumání problematiky,“ uvedl Petr Ulrich.

Dezimatrix je složený ze skupiny studentů, z nichž se většina věnuje vyhledávání a ověřováním výzkumů, které posléze musejí projít rukama vybraných odborníků. Ti zhodnotí, zda výzkum přináší něco nového do diskuze a schválené výstupy jsou posléze sdíleny mezi komunitu akademiků skrze newsletter nebo webovou stránku Dezimatrixu. „Projekt není a nemá být určený pro laickou veřejnost, ale je primárně pro akademiky z různých oborů nebo studenty pracující na vlastních výzkumech. Naše stránky fungují v angličtině, protože míříme na mezinárodní vědeckou obec,“ řekl Ulrich.

V dnešní době se podle něj klade příliš velký důraz právě na mediální a sociální aspekt dezinformací. V praxi to znamená důraz právě na kritické myšlení nebo mediální gramotnost. Podle Ulricha to však nestačí. Důvodem má být komplexnost problému dezinformací, ke které se dá přistupovat z mnoha různých směrů. Řešení má rozšířit spolupráci mezi akademiky z různých oborů, kteří se problematikou dezinformací zabývají.

Vedle projektu Dezimatrix, který byl spuštěn v září a spolku Fakescape, fungujícím od minulého roku, je s univerzitou stále spojen také spolek Zvol si Info, který existuje od roku 2016 a jedním z jeho hlavních cílů je právě vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti. Studenti i učitelé univerzity tak nadále potvrzují své nasazení v boji s dezinformacemi.

Autor: Pavel Hanosek

Klíčová slova: dezinformace, fakescape, dezimatrix, masarykova univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.