07.05.2013 08:10


Deváté politologické sympozium patřilo dopadům ekonomické krize

Autor: Simona Lacinová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Brněnské politologické sympozium se již podeváté uskutečnilo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V pondělí 6. května se v aule fakulty sešla řada významných osobností, které debatovaly o dopadech politické a ekonomické krize na země jižní Evropy. Třídílná panelová diskuze tak účastníkům poskytla náhled z mnoha úhlů.

Brno – Celé první květnové pondělí patřilo na fakultě sociálních studií tradičnímu Brněnskému politologickému sympoziu. Tentokrát akademici diskutovali na téma: Jih Evropy – politické a ekonomické dopady krize. Kromě známých českých politologů Maxmiliána Strmisky nebo Tomáše Lebedy vystoupila také řada hostů ze zahraničí. Pozvání přijal mimo jiné i německý ekonom z Duisbursko-Essenské univerzity Ansgar Belke. O organizaci celé akce se každoročně stará Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s nadací Konrad-Adenauer Stiftung.

„Témata pro sympozia vybíráme společně s ředitelem institutu Vítem Hlouškem a jeho zástupcem Lubomírem Kopečkem. Naše návrhy dále schvaluje nadace Konrad-Adenauer Stiftung,“ řekl hlavní organizátor Vratislav Havlík. Mezinárodní politologický ústav se snaží svou činností přispět ke zpřístupnění aktuálních témat studentům a odborné veřejnosti. „Předně se snažíme, aby byla diskuze na sympoziu pro všechny účastníky aktuální a zajímavá,“ dodal Havlík.

Sympozium sestávalo ze tří moderovaných částí. V prvním panelu se debatéři zaměřili na politologické aspekty hospodářské krize. Teoretickému zakotvení nechyběla ani konkrétní fakta z postižených zemí. „Krize v Řecku vede nejen k pouličním protestům, ale i k posunu hodnot,“ uvedla historička Kateřina Králová. Přítomným podala ucelený obrázek o současné situaci a popsala, jakým způsobem je společnost v Řecku mobilizována.

Zvláštním samostatným prvkem sympozia se stala keynote speech Ansgara Belkeho. Ekonom Belke se věnoval současným hospodářským problémům Evropské unie a zejména makroekonomickým aspektům krize. „Evropa čelit krizi může, jen musí chtít,“ uvedl. Návštěvníci si mohli díky simultánnímu překladu vyslechnout celou přednášku i v češtině a následně se zapojit do diskuze s hostem.

Poslední panel organizátoři věnovali případovým studiím jednotlivých evropských zemí. Kromě španělské a italské krize se mluvilo také o Francii. V diskuzi vystoupil mimo jiné odborník na francouzský politický systém Michel Perottino, jenž v současné době přednáší na Univerzitě Karlově.

„Bohužel jsem se nemohla zúčastnit celého sympozia, ale aspoň dvě hodiny v rozvrhu jsem si vyhradila. Přišla jsem hlavně na Ondřeje Krutílka, který popsal evropskou hospodářskou krizi z českého pohledu,“ uvedla studentka Katarína Drábková. Informace o chystaných akcích a dalších aktivitách Mezinárodního politologického ústavu naleznete na jejich webových stránkách.

Klíčová slova: politologie, sympozium, ekonomicka krize, mezinarodni politologicky ustav

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.