04.04.2011 18:44


Dančák: chci dosáhnout politiky konsenzu

Autor: Vladimíra Dostálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Akademická obec fakulty sociálních studií již zítra, pátého dubna, zvolí nového děkana. Pokud se nestane nic nečekaného, známe vítěze už dnes. Na post děkana se totiž hlásí pouze jedna osobnost, docent Břetislav Dančák. Otázkou však zůstává, co se tento nový děkan chystá fakultě přinést.

Brno - Břetislav Dančák je od roku 2008 docentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.Kandidát na děkana FSS Břetislav Dančák. Současně je na fakultě sociálních studií proděkanem pro zahraniční vztahy. Není proto ve vedoucích funkcích fakulty žádný nováček. Svoji akademickou dráhu zahájil v roce 1996 v Mezinárodním politologickém ústavu, kde se stal později i ředitelem. Vedle výuky na fakultě sociálních studií má zkušenosti s přednášením v zahraničí. Na Columbia University v New Yorku získal šanci věnovat se výzkumu americké zahraniční politiky vůči středoevropským státům po studené válce. V posledních letech se zaměřuje především na otázky energetické bezpečnosti.

Dančák si uvědomuje výzvy, kterým by jako nový děkan musel v příštím funkčním období čelit. Nejde jen o úskalí vnější, ale i vnitřní. Fakultu potrápí především pokles peněžního rozpočtu, kdy po letech hojnosti nastává období úbytku. O to těžší to podle Dančáka bude, neboť je nezbytné udržet vysokou prestiž fakulty. Na základě svých zkušeností z akademického prostředí podporuje dosažení „tří konsenzů“: mezioborový konsenzus, konsenzus mezi výukou a výzkumem a mezigenerační konsenzus.

Nejen akademickým životem je člověk živ, a proto si docent Dančák rád odpočine při plavání, lyžování či poslechu jazzu. Jeho oblíbený architektonický styl je meziválečný funkcionalismus, k jídlu si rád dá sushi.

Klíčová slova: děkanské volby na FSS, Fakulta sociálních studií, Břetislav Dančák, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.