10.10.2017 21:01


Čtenáři zažili nevšední návštěvu Moravské zemské knihovny

Autor: Tereza Vlčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Netradiční pohled na Moravskou zemskou knihovnu měli možnost poznat čtenáři, kteří se přihlásili na plánovanou exkurzi, která se zaměřila na historii knihovny a na nejstarší rukopisy.


Moravská zemská knihovna. Foto: Tereza Vlčková

Brno – Čtrnáctičlenná skupinka zájemců se sešla v malém sále knihovny. Na programu byla krátká přednáška o nejstarších textech, které se v jejích sbírkách nacházejí, a na začátek stručné seznámení s funkcí a historií Moravské zemské knihovny.

Moravská zemská knihovna, do roku 1993 Státní vědecká knihovna města Brna, spadá přímo pod ministerstvo kultury, které ji i financuje. Knihovna zastává řadu regionálních funkcí, mezi které patří například i rozdělování dotací mezi menší městské knihovny v Jihomoravském kraji. „Mnoho starostů se v dnešní době dost diví, že by měli dávat peníze knihovnám, když je všechno už na internetu,“ konstatuje vedoucí exkurze Monika Kratochvílová. Ale knihovna už nemá jen ryze vzdělávací funkci, čtenáři tam chodí i za zábavou a za účelem setkávání s ostatními lidmi, o čemž svědčí i různorodé složení návštěvníků, kteří si užívají její poklidnou atmosféru.

„Beletrie tu moc k zapůjčení není, většina je jen prezenčně a schovaná ve skladu. Moravská zemská knihovna se věnuje vědecké a výzkumné činnosti, proto zde převažují odborné publikace,“ dodává Kratochvílová. Ve sbírkách knihovny však lze najít většinu české literatury, která vyšla po roce 1935, kdy Moravská zemská knihovna získala právo povinného výtisku, což znamená, že je každý vydavatel povinen knihovně minimálně jeden zaslat.

V další části exkurze se návštěvníkům otevřelo oddělení starých rukopisů. Některé z nich jsou až z patnáctého století. „V Brně byla vytištěna první kniha v roce 1486, tedy o rok dříve než v Praze,“ říká průvodkyně Lucie Haylandová. Základem sbírky prvotisků, tedy knih, které byly vytištěny před rokem 1500 včetně, jsou prvotisky z Františkova muzea a velkým přínosem byly i knihy z bývalé zámecké knihovny Dietrichsteinů z Mikulova.

V knihovně je také jedna z největších sbírek map, grafik a prvotisků. Ty se nyní postupně digitalizují a takovéto dokumenty si lze prohlížet na internetu a dokonce je i stahovat. „Zajímáme se s manželem o podkovářství, takže sem chodím hledat různé materiály o tomto řemesle a staré rukopisy mě velmi zajímají,“ říká návštěvnice Linda Lonkošová.

Mezi další unikáty patří například zednářská literatura, Mollova sbírka map nebo soukromé knihovny Otokara Březiny či Jakuba Demla.

Zaměstnanci knihovny jsou rádi za zájem a menší skupinky jim vyhovují. „Podobné akce pořádáme víceméně pravidelně, jen se obměňuje to, kam půjdeme,” vysvětluje Heylandová. Další exkurze je naplánovaná na 13. listopadu a bude se týkat zahraničních knihoven.

Klíčová slova: Moravská zemská knihovna

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.