21.05.2012 18:19


Co je výhodnější: Prezenční vs. kombinované studium

Autor: Anna Macháčová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Po střední škole si mohou mladí lidé vybrat – buď půjdou pracovat, nebo se vydají na cestu dalšího vzdělání na univerzitě. Pro některé může být toto zásadní rozhodnutí dost náročné. Mohou ale využít možnost, která v sobě spojuje obě nabídky, a to formou kombinovaného studia. Ani kombinované studium však nemusí být vždycky výhodné, stejně tak ale i studium prezenční. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody obou těchto forem studia?

Spousta mladých lidí by chtěla v dnešní době studovat, nicméně jim mnohdy není umožněno z finančních důvodů navštěvovat univerzitu ve formě denního studia. Platit si nájem privátu, jídlo i občasné akce stojí poměrně hodně, a tak nezbývá než se začít poohlížet po nějaké práci či brigádě. Brigádní výdělky jsou však často nedostačující a student se musí nechat zaměstnat na plný úvazek. Pokud však chce, teď už pracující člověk, studium i při zaměstnání absolvovat, nemusí si zoufat – je mu totiž umožněno studovat kombinovaně. Takový scénář nemusí platit jen u studentů po střední škole, ale také u studentů, kteří se rozhodli studovat dvě školy najednou nebo u pracujících ve středním a vyšším věku, kteří si chtějí, nebo musí zvýšit kvalifikaci.

Autorka článku Anna Macháčová  Foto: Michal CagalaVýhodou kombinované formy studia je její časová nenáročnost vzhledem k fyzické přítomnosti na hodinách. Každá univerzita má sice jiný systém platný pro kombinované studenty, ale většinou je pro ně naplánováno studium po víkendových blocích každých čtrnáct dní nebo třeba jen jednou za měsíc. Záleží pak na studentovi, jestli se bude těchto konzultací účastnit, nebo se raději spolehne na samostudium a výpisky od kolegů. To s sebou samozřejmě nese riziko nedostatečného pochopení studia a následně také větší ztrátu času při učení na zkoušky. Z vlastní zkušenosti ale vím, že někdy skutečně není ve studentových silách se na setkání dostavit. Pak se tato absence ale již nedá nahradit, což vnímám jako velkou nevýhodu oproti prezenčnímu studiu, kdy zameškané hodiny můžu absolvovat na semináři jiné skupiny.

I když „kombinovaní studenti“ mohou ušetřit čas například nechozením na víkendové konzultace, přece jen je pro ně studium časově velmi náročné, ať už pracují na plný úvazek, jsou na mateřské (či na rodičovské) dovolené nebo studují druhou školu. Snad i proto na ně občas profesoři pohlíží benevolentněji než na studenty prezenčního studia, a to jak při deadlinech seminárních prací, tak i při hodnocení u zkoušek. Samozřejmě benevolence a vstřícnost profesorů závisí na oboru, univerzitě a především na jejich (ne)vlídné povaze. K občas mírnějšímu hodnocení možná přispívá i fakt, že studenti denní formy mají lepší přístup k informacím prostřednictvím praktických ukázek i následné praxe - například v laboratořích, žurnalistická praxe apod. Jsou téměř denně v úzkém kontaktu se studovaným oborem. A to se ani kombinovanými víkendovými bloky nedá nahradit, vždyť tam se sotva stačí probrat téma setkání.

Studenti kombinovaného studia, kterým už bylo šestadvacet let, si také musí svá studia zaplatit, a to někdy pěkně draze. Proto je výhodnější studovat kombinovaně právě do šestadvaceti let, kdy jsou podmínky placení na některých univerzitách znatelně příznivější.

Shrnuto a podtrženo, prezenční i kombinovaná forma studia má své výhody i nevýhody. Velkou výhodu kombinovaného studia oproti prezenčnímu vidím ve větší časové volnosti z hlediska fyzické přítomnosti na konzultacích a občasné vstřícnosti vyučujících. Naopak jako značnou nevýhodu vnímám nemožnost praktických ukázek, absenci praxe a někdy velmi náročné samostudium z nedostačujících materiálů. Osobně jsem vyzkoušela prezenční i kombinovanou formu studia. Jako lepší volbu vybírám prezenční studium už jen proto, že mám raději osobní komunikaci mezi samotnými studenty i studenty s profesory, která je při kombinovaném studiu potlačena a nahrazena komunikací virtuální. A ta, jak je známo, občas vede k takzvaným informačním šumům, které mohou být například v komunikování s vedoucím při psaní diplomové práce velmi nežádoucí.

Klíčová slova: kombinované studium, prezenční studium, studenti, výhody, nevýhody, praxe, komunikace

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.