17.04.2011 12:09


Čím víc studentů, tím líp. Nebo ne?

Autor: Vanda Vrubelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Téměř čtyřicet tisíc studentů navštěvuje Masarykovu univerzitu, která se díky tomu řadí za Univerzitou Karlovou jako druhá největší. Je však vysoký počet studentů a tím pádem snadná dostupnost vzdělání výhodou?

Brno – Vysoké školy byly kdysi malými centry nejvzdělanějších lidí. Dnes už to většinou neplatí. Spíše než malé učebny určené k diskuzi několika studentů jsou na fakultách velké posluchárny. Studenti se navzájem neznají, ústní zkoušky nahrazují testy na počítačích. 

Aula právnické fakulty. Foto: Lemurmedia.„Výuka řady předmětů ztratila kontaktní charakter a způsob výuky se v nich celkově radikálně změnil – na dobrých školách k lepšímu, na těch méně dobrých spíše k horšímu,“ uvedl sociolog Petr Mareš. Neustále se zvyšující počet studentů má vliv jak na pedagogy, tak na profil absolventa vysoké školy. „Nezamýšleným důsledkem je i zmasovění studentů, kteří se na své alma mater spíše potkávají, než setkávají. To má zhoubný dopad na jejich studentský život či pro reprezentaci jejich zájmů,“ dodal Mareš.

Co vlastně může za vzniklou situaci? V první řadě jde o styl financování vysokého školství. V tuzemsku jsou školy financovány zejména podle počtu studentů, paušální částkou „na hlavu“. Takže zatímco Masarykova univerzita v roce 2008 hospodařila s necelými čtyřmi miliardami při čtyřiceti tisících studentech, univerzity v Německu měly při podobném počtu studentů dvojnásobný až trojnásobný rozpočet. Při srovnání s univerzitami za mořem je propad ještě větší. Yaleova univerzita měla v tom roce v přepočtu na studenta příjem sedmatřicetkrát větší než brněnská univerzita.

Zvyšující se počty přijatých studentů jsou ale také reakcí na poptávku po vysokoškolském diplomu. „Prestiž manuální práce stále klesá.  Ví to stále větší okruh rodin a vsadil na to v posledních dvou desetiletích i expandující trh se vzděláním,“ komentoval trend Mareš. Podle něj je dnes lehčí se nejen dostat na vysokou školu, ale i dokončit ji. Riziko ztrát je menší. „ A tak se investice do vzdělání vyplácí více než dřív,“ dodal.

Kandidáti na rektora Masarykovy univerzity. Foto: Lemurmedia.Kandidáti na rektora se většinou shodli na tom, že masovost výuky je spíše problémem. „Musíme klást větší důraz na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Je potřeba podpořit mechanismy pro nadprůměrné studenty, což je základ pro kvalitní výzkumnou univerzitu,“ uvedl Mikuláš Bek. Petr Dvořák také souhlasil se zaměřením na kvalitu studentů. „Ta se musí odvíjet od kvality pedagogů, kteří jsou jak vynikající pedagogové, tak i odborníci ve svém oboru,“ dodal Dvořák. Ivan Holoubek by po svém zvolení chtěl také od masovosti výuky ustoupit. „Nelze přijímat studenty nad normativ,“ řekl. Studenti přijímaní nad normativ nejsou totiž ministerstvem financovaní.

Ladislav Janíček má také jasný názor. „Masarykova univerzita doteď rostla. A to není udržitelné,“ uvedl. Problémem je podle něj profil absolventa, který projde masovou výukou. „Důležitá je dovedností výuka a na tu se nelze zaměřit při velkých počtech studentů na učitele,“ dodal Janíček. Bývalý rektor a poslední současný kandidát Jiří Zlatuška nebere vývoj Masarykovy univerzity jen jako zápor. „Univerzita těžila z masového charakteru studia, otevřely se nové společenskovědní obory a to vedlo k navýšení studentů,“ uvedl. Zlatuška si ale zároveň uvědomuje problémy tohoto trendu. „Je nutné vyzdvihovat ty nejkvalitnější studenty,“ dodal.

Klíčová slova: rektorské volby, masovost studií, Mareš, studenti, vysoké školy, finance, kvalita výuky

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

Medquvert | 17. 03. 2012, 04:01
Omlouvám se za technické problémy, vážená paní redaktorko, myslíte si, že Masarykova univerzita se bude ubírat směrem "masového" nabírání," který nepodporuje pan Bek, Dvořák a další či si myslíte, že rozpočet zvítězí nad rozumným argumentem??
Medquvert | 17. 03. 2012, 03:55
Vážená paní redaktorko, myslíte si, že Masarykova univerzita se bude ubírat směrem "masového" nabírání," jak uvádí pan