06.10.2014 12:47


Chcete se umět vyjadřovat? Debatujte! Třeba v debatním klubu FSS

Autor: Anna Jordanová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Debatování je v anglosaském světě již zaběhlou metodou výuky jazyků i argumentačních dovedností. V České republice se postupně dostává do povědomí studentů zejména prostřednictvím debatních klubů a asociací, eventuelně politických simulací. Výuku debatování a vlastní debatní klub nabízí i Masarykova univerzita.

Autor: Asociace debatních klubů

Obsahová věcnost argumentů, logické uvažování, dobrá rétorika a struktura projevu jsou čtyřmi stěžejními body každého debatního klání, ale též neocenitelnou dovedností v praktickém životě. V situaci, kdy je zásadní umět formulovat, prezentovat a obhájit svůj názor, je trénink v „chráněném prostředí“ školní debaty to nejlepší, co můžete při studiu absolvovat. Západní univerzity i střední školy to ví a debatování je proto často povinným předmětem ve školních osnovách. V České republice je debatování stále spíše zájmem menší skupiny, než všeobecnou výukovou metodou.

Debatní klub při Masarykově univerzitě se schází k debatám dvakrát týdně. Původně měla univerzita kluby dva, ale později se skupiny při Právnické fakultě a Fakultě sociálních studií sloučily. Debatuje v tzv. Britském formátu, který kopíruje pravidla schůzí britské Dolní sněmovny a debaty probíhají jak v češtině, tak i v angličtině. Možná je tak účast na tuzemských i mezinárodních turnajích.

Kromě turnajů a soutěží „klasického“ debatního formátu jsou však oblíbené i tzv. diplomatické simulace. Jedná se o specifický druh debaty, kde účastníci zastupují zájmy určité skupiny či státu v modelech odpovídajících institucí – například některého státu v Radě Evropské unie, či senátora v modelu Amerického kongresu. Přímé argumentační střety zde ustupují všem myslitelným metodám politiky, zato však celé hře dodávají plastičnost a realističnost. 

Jedním z největších projektů diplomatických simulací je Pražský studentský summit, jehož se každoročně účastní přes tři stovky studentů středních i vysokých škol. Přijímací řízení probíhá na jejich webových stránkách právě v těchto dnech.

Klíčová slova: Debatování, Masarykova univerzita, Debatní klub, Vzdělávání

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.