06.03.2018 21:03


Chceme zlepšit prestiž učitelského povolání, říká zakladatel spolku Otevřeno

Autor: Karolína Oškerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Spolek Otevřeno založili studenti Masarykovy univerzity zhruba před dvěma lety. Nelíbil se jim systém výuky a pedagogickým oborům chtěli dodat prestiž. Za tu dobu získali mnoho členů a své aktivity spojili i se studenty pedagogických fakult z jiných měst. Společně tvoří projekty a pořádají přednášky, které pomáhají ve vzdělávání budoucích učitelů.

Studenti pedagogické fakulty se snaží zlepšovat vzdělávání budoucích učitelů

Brno - Zbytečné či nesmyslné předměty, nejen z tohoto důvodu založili Tomáš Čakloš a Dan Vykoukal spolek Otevřeno. Podle Dana Vykoukala bere část studentů přihlášku na pedagogické fakulty jako záchranou možnost. Za jeden z důvodů považuje upadající prestiž učitelských oborů. Právě na tuto skutečnost se rozhodli zareagovat. „Chceme být pomocnou rukou fakulty,“ říká Vykoukal.

Dalším z důvodů založení spolku byla nespokojenost s vyučováním některých předmětů. Vedoucí spolku v nich neviděli smysl a nebyli spokojeni ani s přístupem, kterým byli na učitelství připravováni. „Spolužáci mi často říkali, že mám sice pravdu, ale oni chtějí dostudovat. Báli se dát najevo svůj názor. Otevřeno je pro mě možnost setkávat se s lidmi, co nemají stejné názory, ale vnímají stejné problémy a chtějí je řešit,“ uvedla členka předsednictva Monika Zuzaníková. Do širšího povědomí lidí se spolek dostal před dvěma lety, kdy studenti při příležitosti vzniku celostátního hnutí přibili na dveře pedagogických fakult v několika městech svých 21 tezí pro vzdělávání ve 21. století. Učinili tak symbolicky na Den učitelů. Inspiraci přitom hledali u reformátora Martina Luthera.

Už samotná existence spolku je podle jeho zakladatelů úspěch. „Studenti mají místo, kde se mohou scházet a přemýšlet o výuce na fakultě,“ dodal Vykoukal. Fakulta se tak studentům více otevírá a to i prostřednictvím různých besed, přednášek či seminářů, které spolek Otevřeno pořádá. Členové spolku se zasloužili i o obnovení studentských oborových rad. V současné době se věnují mimo jiné projektu Mapování inovací, kde se zaměřují na netradiční didaktické přístupy a další nápady, jak rozvíjet učitelské dovednosti.

Jednou z pozitivních změn ve výuce na pedagogické fakultě je vytvoření předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi. Je zařazen mezi předměty povinné a jeho cílem je otevřít otázku učitelství mezi studenty. „Studenti se zabývají tím, co zažili během praxe. Tyto své zážitky sdílí a snaží se z nich vytáhnout to podstatné pro jejich budoucí práci,“ popsal obsah kurzu Vykoukal. Kromě diskuzí o zkušenostech využívají učitelé různé netradiční metody výuky. Příkladem může být stavebnice lego, na které musí studenti znázornit situaci, která je při práci s dětmi zaskočila. „Pomocí různých metod, prožitkových, výtvarných či dramatických, se snažíme zachytit a reflektovat vztahy s žáky i proces ve studijní skupině a rozvíjet tak budoucí učitele po osobnostně-sociální stránce,” uvedl vyučující Tomáš Andrášik.

Fakulta Otevřeno podporuje. „Aktivity spolku vítáme. Jejich hodnoty jsou analogické a směřujeme k podobným cílům,“ uvedl děkan pedagogické fakulty Jiří Němec. Hlavní akcí tohoto semestru bude Noc vzdělávání, která bude konat čtvrtého dubna v šesti městech po celé republice. Součástí programu budou přednášky či promítání, jejichž cílem je diskuze o vzdělávání.

Klíčová slova: Otevřeno, Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, učitelství, prestiž, spolek

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.