01.10.2014 14:05


Čeští i zahraniční odborníci diskutovali ve Scale o první světové válce

Autor: Anna Jordanová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Debata nad ohlasy války v literatuře přilákala do kina Scala desítky návštěvníků. Německy přednášela studentům i široké veřejnosti šestice přizvaných expertů  z České republiky, Maďarska a Bulharska. Kolokvium, pořádané ve spolupráci s projektem Rakouských knihoven a ministerstvem zahraničí, bylo součástí širšího programu k připomenutí 95. výročí založení Masarykovy univerzity.

Brno Zahraniční i čeští odborníci v pátek přednášeli studentům i neakademické veřejnosti k tématu první světové války. Kolokvium s celým názvem „Válka a mír ve střední Evropě – v historické paměti a literární reflexi“ se stalo součástí programu u příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity. Jednacím jazykem byla z důvodu účasti přednášejících ze zahraničí němčina. Právě spolupráci s rakouskou stranou ocenil ve svém zahajovacím projevu prorektor Ladislav Rabušic. „Jsem si vědom, že milion korun na vybudování humanitního centra na univerzitě od Evropské unie nedostaneme, proto jsem rád za organizace v zahraničí jako jsou Rakouské knihovny.“ Kromě účastníků z řad veřejnosti navštívili kolokvium zejména studenti univerzity, ať už z vlastní iniciativy, či v rámci výuky.Kino Scala

Setkání organizovali ve spolupráci s Filozofickou fakultou zástupci rakouského ministerstva zahraničí a rakouských knihoven v rámci projektů Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek a většího kolokvia Rakouských knihoven, které v České republice probíhalo v několika městech po celý týden.

Během přednášek zazněly příspěvky na různá témata. Od populárního vojáka Švejka přes problematiku Sokolských sletů až po panevropské myšlenky v rakouské a maďarské literatuře. Zajímavé detaily nastínili přednášející jak ve svých oficiálních příspěvcích, tak i většina návštěvníků během volné diskuze při poledním rautu v atriu Scaly.

Kolokvium ve Scale však není jedinou událostí, kterou si Filosofická fakulta 95 let od založení Masarykovy univerzity připomíná. V programu jsou například další tři mezinárodní konference. „Nechceme rezignovat na kulturně - sociální funkci fakulty,“ zdůraznil ve svém projevu děkan Filozofické fakulty Milan Pol. Další informace k oslavám výročí na celé univerzitě jsou k dispozici na stránce 95.muni.cz.

Klíčová slova: Masarykova univerzita, Rakouské knihovny, První světová válka, Kino Scala, kolokvium, debata

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.