17.04.2013 14:15


Cena Ius et Societas nabízí finanční ohodnocení nejen studentům práv

Autor: Marta Ošmerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti humanitních oborů mohou usilovat o cenu Ius et Societas. Získají ji za nejlepší esej na téma role práva a justice ve společnosti. Mezi soutěžící porota rozdělí až sto tisíc korun.

Šestý ročník soutěže o cenu Ius et Societas vyhlásila Fakulta sociálních studií a Právnická fakulta Masarykovy univerzity spolu se Vzdělávací nadací Jana Husa pro studenty českých, slovenských a zahraničních škol. „Cena se uděluje za původní, dosud nezveřejněnou esej obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti,“ uvedla vedoucí oddělení pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Věra Redrupová.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti práv, sociologie, politologie, filozofie, ekonomie a všech ostatních sociálně-vědních oborů. „Do soutěže jsem se přihlásil ze zvědavosti. Zajímalo mě, jestli dokáže uspět práce historika v konkurenci juristů. Studenti si většinou myslí, že soutěž je určena pouze pro právníky, ale jde zejména o to, podívat se na roli práva ve společnosti jiným než právním pohledem,“ sdělil držitel prvního místa v minulém ročníku soutěže Ladislav Míča z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Finanční odměna za aktivitu navíc

Účast v soutěži přinese účastníkům také zlepšení publikačních dovedností. „Vrátilo se mi to při psaní diplomové práce. Kromě toho psaní odborných textů mě baví a každá aktivita navíc má svoji přidanou hodnotu, která může být rozhodující u pracovního pohovoru,“ zhodnotil účast ve třetím ročníku soutěže Tomáš Vavro z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se umístil na třetím místě.

Studenti mohou posílat své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce do 31. května. Maximální rozsah je stanoven na třicet normostran. O nejlepších esejích rozhodne porota složená ze zástupců vyhlašujících a spolupracujících institucí. Mezi nejlepší studenty může porota rozdělit až sto tisíc korun „Porotci konsenzuálně rozhodnou, které práce jsou kvalitní a jak vysoké finanční ohodnocení dostanou. Může se tak stát, že ocenění nedostane žádná práce, ale to se zatím nestalo,“ uvedl Hubert Smekal, porotce minulého ročníku za Fakultu sociálních studií. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v listopadu při zahájení mezinárodní odborné konference Dny práva na právnické fakultě.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v akademickém roce 2007/2008 Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadací Jana Husa ve spolupráci s Ústavním soudem, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším státním zastupitelstvím a Veřejným ochráncem práv. Od akademického roku 2011/2012 se jedním z vyhlašovatelů stala i Fakulta sociálních studií.

Více informací o podmínkách soutěže najdete na stránkách www.iusetsocietas.cz.

 

Ilustrační foto: iusetsocietas.cz

Klíčová slova: soutěž, cena Ius et Societas, fakulta sociálních studií, právnická fakulta, Vzdělávací nadace Jana Husa

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.