27.11.2011 23:47


Brno má v třídění odpadu co dohánět

Autor: Alena Augustová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Ačkoliv Češi patří mezi nejlepší třídiče odpadu v Evropě a v malých městech i vesnicích Česka můžou lidé házet do barevných kontejnerů směsné plasty, bioodpad i elektrospotřebiče, obyvatelům Brna nezbývá nic jiného, než leckdy cenné suroviny házet do popelnice.

Brno Třídit PET lahve, sklo a papír se už Češi, kteří se za nadšené ekology nepovažují, naučili. Od loňského roku mohou Brňané do žlutých kontejnerů házet i tetrapak a hliníkové plechovky. Moravská metropole ale stále zaostává například za jihomoravským Mikulovem, kde lze třídit i směsný plast, bioodpad a drobnou elektroniku.

„S tříděním směsného odpadu Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica třídí bioodpad i v práci Foto: Alena Augustovámá zatím technologický problém společnost Sako, která má odpady v Brně na starost. V dohledné době by to ale měla vyřešit," uvedl mluvčí města Brna Pavel Žára. Sako je ale společnost, která patří Brnu a právě brněnští politici tak rozhodují o tom, co bude nebo nebude dělat. „Je na politicích, co se bude se směsným plastem i bioodpadem v Brně dít. Nejčastějším argumentem pro netřídění plastu je fakt, že může sloužit jako palivo v brněnské nebo jiné spalovně, na kterou je napojená teplárna. Vždy je ale lepší surovinu znovu použít než z ní vyrábět energii," řekl Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica. Z některých plastů se třeba v Bohdaneči vyrábějí lavičky.

Do popelnice s komunálním odpadem nepatří kromě běžně recyklovatelného odpadu ani chemikálie, čisticí prostředky, léky nebo elektronika. Poslední zmíněnou surovinu mohou obyvatelé Bystrce házet do červených kontejnerů.

„Třídím to, co v Brně jde. Mojí úchylkou je ale domácí kompost. Když se bioodpad rozkládá za nevhodných podmínek, vytváří se toxické látky, které se splachují deštěm. Máme je obratem zpátky v nejrůznějších podobách, zatímco když se bioodpad zkompostuje, přispívá ke kultivaci půdy," řekla Anežka Sobotková, která si do svého bytu v Jundrově pořídila domácí kompost. „V Brně mi kontejnery na bioodpad chybí, takže jsem si koupila v Obi plastový kontejner, sehnala hlínu, žížaly a zbytky zeleniny a sáčky od čajů kompostuju doma," dodala.

Není to ale jediná možnost, jak v Brně bioodpad využít. Lidé jej mohou odvézt do sběrných středisek. „Problém je v tom, že tam berou jen odpad ze zahrady, takže třeba slupky od brambor nebo zbytky z kuchyně tam nevezmou," vysvětluje Ledvina. Ne každý má také sběrné středisko za rohem. „Třídění bioodpadu v Brně nic nebrání, tedy kromě zařízení popelnic a svozu. Na Černovické terase se nachází centrální kompostárna, kam lze obsah popelnic vozit. Než organický odpad spálit pro teplo, je lepší ho přeměnit na bioplyn nebo ho použít jako kompost na pole či městskou zeleň," sdělil.

I s tříděním běžných surovin má ale mnoho Brňanů problém. „Třídím akorát sklo, protože kontejner mám hned u domu. Zkoušela jsem dávat bokem PET lahve, ale nakonec jsem je vždy hodila do normální popelnice. Nechce se mi chodit přes celé sídliště ke kontejneru na tříděný odpad," přiznala Lucie Pokojová, která bydlí v Bystrci. Navíc často bývají nádoby na recyklovatelné suroviny přeplněné. „V takovém případě by měli občané upozornit odbor životního prostředí města Brna," sdělil Žára. Pokud budou lidé jen nadávat na plné popelnice, nic se nezmění. „Nejúčinnější je posílat stížnosti na odbor životního prostředí a upozornit v nich na přeplněné nebo chybějící kontejnery," uvedl Ledvina. Stížností se na rozdíl od podnětu musí úředníci města zabývat.

Klíčová slova: třídění, odpad, recyklace

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.