20.03.2013 10:54


Brnianské knižnice I.: Študenti Masaryčky majú kde čítať

Autor: Matúš Frančiak | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Ľudia hladní po informáciách netrpia v Brne núdzou. Univerzitné, verejné a špecializované knižnice ponúkajú čitateľom poznatky z akejkoľvek oblasti, či už vo forme kníh, časopisov alebo elektronických zdrojov. Knižnice Masarykovej univerzity patria k silným informačným centrám a ich služby využívajú denne stovky ľudí.

Služby knižníc sa už ani zďaleka neobmedzujú len na požičiavanie kníh. Knihovníci a knihovníčky zvyšujú záujem o knižnice mnohými spôsobmi – budovaním špeciálnych knižničných zbierok, získavaním nových elektronických zdrojov či vytvorením kópie celej knihy na požiadanie. Niektoré knižnice sa hrdia aj vlastnými účtami na sociálnych sieťach. V prvej časti seriálu o brnenských knižniciach dostanú priestor štyri knižnice Masarykovej univerzity, ktoré sa nachádzajú nejbližšie k centru mesta.

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity

Najväčšia knižnica Masarykovej univerzity má kníh viac než dosť. Okrem filozofie ponúka texty z jazykovedy, cudzích jazykov, náboženstva, histórie, archeológie, dejín umenia, či psychológie. V regáloch sa nájde dokonca aj nevedecká beletria a aj Harry Potter. Spolu je tu približne 370 tisíc kníh, pričom v poličkách je asi len jedna tretina. O ostatné tituly si musíte zažiadať, ležia totiž v samostatnom sklade.

Knižnica je výrazne zameraná aj na prezenčné služby - študenti môžu drilovať poučky na štyristo študijných miestach, ktoré sú vybavené zástrčkami na notebooky aj prípojkami na internet. Školské WiFi je samozrejmosťou. Návštevníci tu nájdu aj knižničné počítače – devädesiat plne funkčných, deväť s prístupom len do knižničného katalógu.

Skenery, tlačiarne a kopírky sú verejne prístupné, jediným obmedzením je platenie cez účet SUPO, čo je bankový účet každého študenta a zamestnanca školy. Študenti sa v knižnici môžu spoločne učiť alebo si nechať na objednávku skopírovať celú knihu.

Knižnica má svoju vlastnú stránku , je na facebooku aj twitteri.

Ani tieto vymoženosti však pre niekoho nie sú dostatočným dôvodom učiť sa tu. „Knižnici sa snažím vyhýbať. Nedokážem sa tam sústrediť, keď okolo mňa prechádzajú ľudia a všetci ťukajú do notebooku. Mám rada domáce prostredie, kde mám všetko po ruke. Okrem toho učitelia dávajú takmer všetko do ISu. To ale neznamená, že si nezájdem do knižnice požičať knihu,“ okomentovala študentka žurnalistiky Sabina Netrvalová.

Ústredná knižnica Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity

V knižnici na Fakulte sociálnych štúdií sú známe hlavne dve mená. Prvým z nich je Karel – self-check, inak povedané prístroj, vďaka ktorému si nedochvíľny študent sám požičia knihu aj zavretí výpožičného pultu. Helmut je druhý unikát, sídli pred knižnicou a je to skrinka, do ktorej sa môžu vracať knihy aj po úplnom zavretí knižnice.

Fakulta je prakticky v centre mesta a k ďalším výhodám jej knižnice patrí šesť digitálnych kopírok, štyridsaťtri počítačov, z ktorých v desiatich je len knižný katalóg.

Knižnica je obľúbená, kvôli veľkému množstvu časopisov. Stošesťdesiat štyri titulov periodík dopĺňa skoro 63 tisíc kníh z odborov sociológie, politológie, medzinárodných vzťahov aj európskych štúdií.

Minulý semester sa v knižnici rozmohli krádeže notebookov. Proti zlodejom prišli knihovníci a knihovníčky s bezpečnostným lankom, ktorým je možné pripútať notebook k stolu. Knižnica nezaostáva za filozofickou ani v moderných trendoch. Okrem vlastnej webovej stránky odštartovala v marci aj svoj facebookový profil.

Dôvody, prečo sa tu ľudia učia môžu byť aj oveľa praktickejšie. „Do knižnice chodím rada, pretože sa v nej dokážem lepšie sústrediť. Naviac fakt, že sa učia všetci ostatní ma núti tiež niečo robiť a nezaspať, ako sa mi to stáva doma,“ hovorí študentka sociológie Klára Kolbabová.

Ústredná knižnica Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity

Právnická fakulta má svoju knižnicu skrytú v suteréne. Po vstupe na fakultu sa treba dať doprava, najprv hore a potom zas dole schodmi. Vľavo na konci chodby návštevník objaví knižnicu, ktorá sa začína dlhou chodbou plnou skriniek. Pozor, ich zneužívanie sa trestá pokutou.

Takmer 150 tisíc, prevažne právnických kníh, tu čaká na svojich čitateľov. Jedinečný je tzv. starý fond, ktorý tvoria knihy od 19. storočia až po rok 1945. Špecializované právnické elektronické zdroje sú samozrejmosťou.

V súčasnosti sa knižnica pripravuje na opravu a rozšírenie priestorov. „Oprava knižnice sa začne v septembri tohto roku. Bude sa jednať o rekonštrukciu celého suterénu fakulty. V súčasnosti ešte čakáme na oficiálne vyjadrenie z ministerstva školstva a financií,“ uviedla vedúca knižnice Petra Georgala.

Knižnica Fakulty informatiky MU

V knižnici na Fakulte informatiky je ticho. Zhruba dvadsať miest na štúdium, 18 tisíc kníh a tridsať časopisov sa vošlo do jednej väčšej miestnosti. Až osemdesiat percent kníh je v angličtine.

Dostať sa sem je v čase rekonštrukcie neľahká úloha. Od leta minulého roku sa totiť predná časť fakulty opravuje a zasiahnutá bola aj knižnica. „Museli sme presťahovať archív a premiestniť vstup do knižnice. Čitatelia aj zamestnanci sa musia vyrovnať s hlučným prostredím,“ povedala vedúca knižnice Jana Kovářová. „Čitatelia si skôr berú absenčné výpožičky, než aby tu sedeli a čítali si,“ uzatvára Kovářová na margo vyťaženia knižnice, ktorá susedí so staveniskom.

„Viem že je aj kde je. Nikdy som tam ale nebol. Všetko máme na internete,“ hovorí o knižnici študent fakulty informatiky David Ščavnický.

Stať sa členom je jednoduché

Členské pravidlá sú pre všetky knižnice rovnaké. Zaregistrovať sa stačí len jedenkrát v ktorejkoľvek knižnici a členstvo je platné vo všetkých ostatných knižniciach Masarykovej univerzity. Študenti alebo zamestnanci univerzity majú po bezplatnej registrácii všetky služby k dispozícii. Stačí im študentský alebo zamestnanecký preukaz. Ostatní záujemci si za členstvo musia zaplatiť – dvesto korún pri prvej registrácii a sto každoročne na obnovenie členstva. Za to dostanú preukaz užívateľa knižnice. Tretia možnosť je neregistrovať sa vôbec a využívať len prezenčné služby, napríklad čítať knihy a časopisy priamo v knižnici.

Masarykova univerzita má spolu desať knižníc - deväť je v Brne, jedna v Univerzitnom centre Telč. Činnosť všetkých knižníc zastrešuje Knižnično-informačné centrum (KIC), ktoré je súčasťou univerzitného Ústavy výpočtovej techniky.

Klíčová slova: knihovna, FSS, FI, FF, PF, KIC,

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.