19.03.2014 12:56


Brněnská zoo pomáhá chránit africké gorily i v letošním roce

Autor: Jílková Gita | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Projekt Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa!, do kterého se brněnská zoo připojila už v roce 2010, pokračuje i letos. Každý návštěvník, který do připravených sběrných boxů vhodí svůj starý telefon, přispěje částkou deset korun na vybavení pro strážce kamerunské biosférické rezervaci Dja, kteří se starají o ochanu vzácných goril nížinných. 

Audio

    Rozhovor o projektu „Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa!“
         
    Autor: Gita Jílková

Brno - Zoo Brno dlouhodobě spolupracuje se strážci africké rezervace Dja, které podporuje sběrem a recyklací starých baterií z mobilních telefonů. Před dvěma týdny navštívili zástupci brněnské zoologické zahrady tuto rezervaci, prohlédli si podmínky místních strážců a domluvili další spolupráci, díky které se v rezervaci vybuduje nový informační systém. Na otázky ohledně projektu odpovídala Jana Hadová, vedoucí vzdělávacího úseku Zoo Brno.

Dočetla jsem se, že projekt je určený na záchranu goril nížinných žijících v kamerunské rezervaci Dja. Tato zvířata ohrožuje těžba vzácného kovu tantalu, který je využívaný při výrobě mobilních telefonů a jiné elektroniky. Můžete popsat, jak přesně je těžba s ohrožením tohoto druhu spojena?

Tantal, využívaný k výrobě mobilů, se dostává z koltanu. To je ruda, která se těží přímo v této oblasti. Nadnárodní těžební společnosti ubírají životní prostor pro zvířata a samozřejmě se zvyšuje i koncentrace místní dopravy, protože ruda se odtud nějak musí odvézt. Znečišťuje se tak životní prostředí a ničí příroda v místní biosférické rezervaci.

Kdo projekt zastřešuje? Je to nějaká organizace nebo přímo správci biotopu?

Projekt organizuje Zoo Praha a firma REMA Systém, která se věnuje ekologickému nakládání s elektroodpadem a zajišťuje recyklaci tantalu. Brněnská zoologická zahrada se přidala už v roce 2010, kdy Zoo Praha oslovila další členské zoologické zahrady Unie českých a slovenských zoologických zahrad, aby se zapojily do tohoto projektu sběrem starých mobilních telefonů.Návštěvník vhazuje starý telefon do sběrného boxu, autor: Gita Jílková

Jaké jsou vaše cíle?

Snížení tlaku na těžbu koltanu a ochrana kamerunské biosférické rezervace. Společnost REMA dává deset korun z každého mobilu, které jsou určeny na vybavení strážců pralesa. Kvalitní výbava je nezbytná k tomu, aby mohli prales efektivně chránit. Konkrétně se jedná o vysílačky, mobilní propojení, dalekohledy nebo třeba i boty. Jsou jen určitá místa, kudy se do rezervace dostat. Když jsou propojeni mezi sebou, dokáží se informovat a kontaktovat další skupiny, které jim pomáhají při ochraně. Existuje mnoho skupin, které těží koltan načerno. I udržení organizované těžby je velmi těžké.  

Daří se tyto cíle plnit? Vybírá se díky projektu dostatečné množství peněz?

Společnost REMA vybrala první rok 11 000 mobilních telefonů. O rok později klesl počet mobilů na 7 307. V roce 2012 vybrali celkem 8 374 telefonů a za rok 2013 už jen 3 608. Peněz z projektu určitě není tolik, kolik by bylo potřeba. Počty telefonů klesají. Zkoušeli jsme projekt propagovat, předloni jsme pořádali soutěž pro brněnské školy. Třída, která odevzdala nejvíce mobilních telefonů, vyhrála informačně-osvětový den v Zoo Brno. 

Kde můžou lidé najít sběrné boxy?

Dva sběrné boxy jsou u pokladen a ve vestibulu správní budovy. Měli jsme tři, ale jeden prostě zmizel, někdo si ho zřejmě odnesl pryč. Boxy je třeba kontrolovat, často se stává, že návštěvníci z telefonů vybírají právě potřebné baterie, které posíláme na recyklaci. Tím pak celý projekt ztrácí smysl.

Na projektu se brněnská zoo podílela i v minulém roce. Jakým způsobem se vaše letošní spolupráce liší od té loňské?

Projekt funguje pořád stejně, jen by to chtělo větší propagaci a spolupráci na ochraně většího počtu druhů. Na pozvání kamerunských organizátorů jsme je před čtrnácti dny v jejich zemi navštívili. Provedli nás národními parky a začali jsme se domlouvat na možné spolupráci na dalších projektech. Ty by se netýkaly pouze ochrany goril, ale i ostatních druhů místní fauny. Žije zde spousta vzácných zvířat jako například krokodýli, leopardi, vodní ptáci, antilopy a další. Zásadní je vzdělávání a osvětová činnost u místního obyvatelstva. Když se zeptáte kamerunských dětí, odkud znají gorilu, odpoví vám, že z talíře. Gorily se tu loví na maso, samec má klidně dvě stě kilo. Místní jsou zvyklí lovit, je to pro ně normální. Chovají sice prasata a slepice, ale lov je pro ně přirozenější. Pro vlastní potřebu se lov povoluje, ale větší množství zvířat ulovené na zakázku se pokutuje. Jednali jsme například o ohraničení parku. V rezervaci také chybí informační systém.

Kolik zoologických zahrad se do projektu zapojilo?

Zapojilo se čtrnáct zoologických zahrad. K nim se přidala některá regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Krkonošský národní park. 

Je možné projekt podpořit i jinak než věnováním starého mobilu?

Pokud chce někdo věnovat finanční částku, může kontaktovat Zoo Praha nebo firmu REMA System a zjistit, jaké jsou možnosti. 

Klíčová slova: zoo, gorily, mobily

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.