18.03.2012 20:17


Brňané volají po červených kontejnerech na elektroniku

Autor: Věra Jandová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Brněnský magistrát nesouhlasil s rozmístěním červených kontejnerů po městě. Brňané tak dál musí svážet staré elektrospotřebiče do sběrných dvorů, které ale často nemají v blízkosti svého bydliště. S rozmístěním souhlasí nejen občané, ale i starostové městských částí.

Brno Množství vyprodukovaného elektroodpadu roste v Evropě v porovnání s ostatními druhy trojnásobným tempem. Cena elektroniky stále klesá, výrobci se předhánějí ve výrobě nových elektrospotřebičů a inovaci těch starých. Problém potom nastává při odstraňování nefunkčních produktů.

Potíže se starými elektrospotřebiči měla i Petra Obrová z Brna. „Po smrti babičky jsem zdědila rodinný dům v Brně. KontejneryDomek je celkem velký a v jeho útrobách se nacházelo mnoho starých věcí, mimo jiné i rozbité elektroniky. Každý to zná, staří lidé nevyhodí nic, co má nějakou hodnotu. Z babiččiné sbírky se už ale opravdu nic použít nedalo,“ vysvětlila Obrová. V okolí domu se však nenacházel žádný kontejner na elektroodpad. „Museli jsme se těch věcí nějak zbavit a k obyčejnému kontejneru elektrospotřebiče prostě položit nemůžete.“ dodala.

Třídění má dva důvody. Elektroodpad je složen z mnoha druhotných surovin, například ze železa, které pak člověk nemusí zbytečně těžit ze země. Dalším faktorem je také obsah nebezpečných materiálů, jež by mohly poškodit životní prostředí. Elektrospotřebiče většinou obsahují takové látky jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly nebo azbest. Proto musí ke zpracování elektrozařízení specializované firmy obtížně získávat souhlas krajského úřadu. Při demontáži je nutné dodržet zákonem stanovený postup. Je potřeba odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily zdraví nebo životní prostředí. Z tohoto důvodu není možné elektroodpad odkládat ke komunálním kontejnerům. I přesto zde často můžeme staré elektrospotřebiče najít.

Kontejnery

V Brně mohly problém s tříděním elektroodpadu vyřešit speciální červené kontejnery. S rozmístěním po městě ale nesouhlasil brněnský magistrát, který argumentuje množstvím sběrných míst. „Po Brně je kolem třiceti šesti sběrných míst. Takové množství neposkytuje ani Praha,“ uvedl mluvčí primátora Brna, Pavel Žára.  Že nejsou sběrné dvory dostupné pro každého, potvrzují slova Petry Obrové. „Netušili jsme, kam se všemi těmi starými fény, elektrickým topením, televizemi, žehličkami a podobně, proto jsme se je rozhodli odvézt do sběrného dvora. Bohužel nevlastníme auto, takže se celá situace jen komplikovala,“ uvedla. „Vše jsme museli nakonec vyřešili objednáním speciální služby, která elektrospotřebiče do sběrných dvorů odváží. Celkem jsme ale zaplatili téměř tisíc korun,“ uzavřela Obrová.

Červené kontejnery zajišťuje firma Asekol. Ta je nejen zdarma dodává, ale taky bezplatně organizuje jejich vývoz. Do sběrných nádob lze vložit běžnou spotřební elektroniku typu videopřehrávačů, rádií, CD přehrávačů, ale i výpočetní techniku včetně příslušných komponentů, jako jsou myši a klávesnice či telefonní přístroje nebo kalkulačky. Obecně je možné do nádoby umístit jakékoliv elektrozařízení, které projde otvorem o velikosti 30x50 centimetrů. V kontejneru je také speciální schránka, kam lze vkládat baterie a akumulátory.

Klíčová slova: Kontejnery, elektroodpad, sběrný dvůr, elektronika

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.