04.03.2015 08:38


Be Speaker nabídne trénink prezentačních a komunikačních dovedností

Autor: Nagyová Eva | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Nově vzniklý projekt Be Speaker má pomoct studentům komunikovat a prezentovat před publikem. První lekce začnou už tento měsíc, další možnost přihlásit se do projektu bude na začátku podzimního semestru. „Šanci má každý, nevybíráme lidi na základě časové soutěže jako třeba při zápisu předmětů ve škole,“ říká zakladatelka projektu Kristýna Hudeová. Dále informuje o tom, jak je projekt organizovaný a co je jeho cílem.

Brno - Be Speaker je projekt, který má pomoct studentům zlepšit se v prezentaci před publikem. Formou modulů seskládaných z jednotlivých sezení bude studenty učit jak mluvit před lidmi či jak se chovat a vyjadřovat při pracovním pohovoru. Více informací o projektu poskytla jeho zakladatelka Kristýna Hudeová. 

Projekt Be Speaker vznikl, aby pomáhal studentům prezentovat. Jaký byl hlavní impulz pro jeho vznik a co bude náplní projektu?

Be Speaker reaguje na to, že studenti nemají v rámci vysokoškolského studia dostatek příležitostí prezentovat. Jádrem projektu je proto intenzivní trénink prezentačních a komunikačních dovedností. Není až tak zásadní problém zjistit si prostřednictvím seminářů, knížek či materiálů na internetu teoretické informace, daleko těžší je vytvořit si příležitosti pro trénink, tedy postavit se před publikum a prezentovat. Podobné již existující semináře jsou zaměřené obecně, trvají jeden či dva dny a nenabízejí lidem moc prostoru intenzivně vystupovat a výrazně se zlepšovat. Praxe je klíčová.Zakladatelka Kristýna Hudeová představuje projekt studentům. Foto: Karel Barák.

Be Speaker se v současné době orientuje tedy pouze na studenty?

V tuto chvíli ano. Ono celkově, když projekt vznikal, měl být hlavně pro studenty. V průběhu jeho vytváření jsme se však často setkávali s lidmi, kteří se pro něj nadchli a říkali, že i oni by měli zájem se projektu účastnit. Toto byl první impulz, kdy jsme začali přemýšlet, že bychom časem otevřeli projekt i nestudentům. Podobné semináře bývají pro pracující hodně drahé, jelikož se na každé hodině objevuje lektor, Be Speaker to trochu redukuje.

Jak bude projekt organizovaný?

Jádrem projektu jsou moduly. Chceme se zaměřit vždy konkrétně na daný typ prezentace či komunikace, abychom se odlišili od jiných kurzů, které vyučují v obecné rovině a zároveň zohlednili potřebu jiné přípravy na různé typy prezentací. První modul bude například sebeprezentační. Časem bude modulů více, budou přibývat s ohledem na tematiku i na množství informací. Chtěli bychom nabídnout různé možnosti, aby si studenti sami mohli vybrat podle toho, co potřebují.

Zmínila jste, že podobné semináře bývají drahé, protože se na hodinách objevuje lektor. Bude mít i Be Speaker svého lektora?

Projekt je udělaný tak, že lektor není na každé hodině. Pokud tam není, je tam moderátor. Na konkrétní modul chceme však mít vždy minimálně dva lektory, kteří se domlouvají podle typu modulu. Jsou to externisté, buď lektoři, kteří učí prezentační a komunikační dovednosti, nebo odborníci z praxe. Třeba personální specialista, který dělá pohovory s uchazeči o zaměstnání a může tedy studentům poradit co a jak dělat při pohovoru. Navíc kromě externích lektorů spolupracujeme se dvěma vzdělávacími agenturami, Akademií Orlitou a Presenation.

Na konci celého kurzu obdrží zúčastnění certifikát, k čemu se jim bude hodit?

Díky spolupráci s Lukášem Hrdličkou, který je naším mentorem a spolutvůrcem metodologie, jsme navázali kontakt s Akademií Orlitou. Tím, že se podílejí na metodologii, můžou garantovat kvalitu tohoto projektu.Be Speaker učí komunikační a prezentační dovednosti před publikem. Foto: Karel Barák. Certifikát bereme jako bonus pro zúčastněné. Především chceme, aby jejich hlavní motivací bylo zlepšit se, využít možnosti trénovat komunikační a prezentační dovednosti po praktické stránce.

Objevuje se někde v okolí podobný projekt?

Existuje model, který je ve světě a nyní i v Brně, a jmenuje se Toastmasters. Od Be Speaker se však liší. Náš projekt je hodně intenzivní, nutí studenty pravidelně ho navštěvovat a připravovat se, zatímco do Toastmasters může člověk přijít kdykoliv a nemá povinnost na setkání cokoliv chystat. Tato metoda je vhodná spíše pro lidi z byznysu, protože ti většinou nemají čas upsat se na delší dobu. Be Speaker navíc cílí na konkrétní typy prezentací a komunikace, zaštiťují jej profesionální lektoři a studenti nemusejí nic platit.

Víte už teď, co do budoucna v projektu změníte nebo jak ho rozvinete?

Chceme dát hodně na potřeby lidí, takže se budeme snažit získávat zpětnou vazbu. Do budoucna se moduly rozšíří, bude víc místa pro další studenty a časem možná i pro nestudenty. Nijak na to však netlačíme. Nejdřív chceme, ať projekt funguje na tisíc procent.


 

Kristýna Hudeová se narodila v Brně, kde vystudovala francouzskou sekci Gymnázia Matyáše Lercha. Poté nastoupila na Fakultu sociální studií na Masarykově univerzitě, konkrétně na dvouobor evropská studia a veřejná politika a lidské zdroje. Nyní studuje magisterské studium se zaměřením na personální management. Několik let závodně tancovala, navíc cvičila moderní gymnastiku a balet. Zajímá se o osobní rozvoj a public relations.

Klíčová slova: Be Speaker, prezentace, komunikace, studentský projekt, osobní rozvoj

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.