20.04.2012 12:13


Bakalářská práce: Kdy se vyplatí začít?

Autor: Eva Nováčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Každý student Fakulty sociálních studií (FSS), který chce získat titul bakalář, musí během studia vypracovat a obhájit bakalářskou práci. V současné době se blíží odevzdání prací studentů, kteří budou absolvovat státní závěrečné zkoušky v létě tohoto roku. Nad svými bakalářskými pracemi se ale už začínají zamýšlet i současní studenti druhých ročníků.

Brno Většina studentů třetích ročníků FSS se momentálně nachází ve vrcholné fázi příprav své bakalářské práce. Současní druháci naopak začínají pomalu hledat vhodná témata pro příští rok. První překážkou pro informací chtivého začínajícího autora práce se může paradoxně stát studijní oddělení. Pokud tam totiž zájemce o bakalářskou práci přijde, nikdo mu neporadí. ,,Vše zařizují sekretářky na katedrách, my na studijním se o bakalářské práce vůbec nestaráme,“ řekla Simona Crhová ze studijního oddělení.

Při výběru tématu si musí student také najít vedoucího své bakalářské práce. ,,Práci na naší katedře mohou vést minimálně odborní asistenti, tedy ti, kteří mají titul Ph.D a vyšší,“ uvedla Iva Tajšlová, sekretářka katedry politologie FSS. Tajšlová dodala, že bakalářskou práci může vést výjimečně doktorand, ale musí získat schválení od vedoucího katedry či vědecké rady.

Podle sekretářky katedry mediálních studií a žurnalistiky Pavlíny Brabcové je situace na této katedře specifická. ,,Naši studenti píšou často velmi prakticky zameřené práce. Vedoucím může být tedy obecně uznávaný odborník z praxe, u kterého není vazba na titul nejdůležitější,“ řekla Brabcová. Zatím tedy není specificky určeno, kdo smí vést bakalářské práce. ,,Fakulta připravuje předpis, který navazuje na pozměněný studijní řád. Tento předpis obsahuje změny v tom, kdo může vést bakalářské práce,“ dodala.

,,Téma musí být zadané a domluvené ke konci semestru předcházejícího obhajobě,“ řekla Tajšlová. Jedná se ale o nejzazší termín. ,,Doporučuji zájemcům, aby se hlásili dva semestry předem. Samotné ladění tématu může totiž trvat i několik měsíců,“ uvedl lektor katedry psychologie Miroslav Šipula. Podle Tajšlové je důležité, aby studenti sledovali webové stránky svých kateder. Některá důležitá data totiž nejsou pro všechny katedry společné. Kromě terminářů naleznou zájemci na internetových stránkách kateder i pokyny pro úpravu prací.

Autor práce si může zvolit něketré z témat nabízených učitelem. Téma může také vymyslet sám a vybraného vyučujícího oslovit. Studenti by ale neměli počítat s tím, že jim učitel automaticky vyhoví. Podle Tajšlové není uřčeno, kolik lidí má vyučující vést. ,,V každém semestru přichází čtyři až pět studentů, kteří by chtěli vést bakalářskou práci. Někdy společná diskuze vyústí v oficiální zadání, někdy ale studentova představa nelze převést do formy vhodné pro bakalářskou práci,“ uvedl Šipula.

Upřesněním tématu však spolupráce mezi píšícím a jeho vedoucím teprve začíná. ,,Chtěl bych, aby student přišel alespoň jednou za týden nebo za čtrnáct dní, abych byl stále v kontaktu s tématem a věděl, s čím se student zrovna potýká,“ přiblížil svoje představy Šipula. Nejhorší podle něj je, když píšící neví, jak postupovat dále a dlouho oddaluje schůzku až do doby, kdy už je pozdě. ,,Někdy zjistíme, že z jeho pohledu drobná potíž může mít dalekosáhlé důsledky,“ dodal Šipula.

Student se na bakalářskou práci přihlašuje přes Informační systém.

Státní závěrečné zkoušky zahrnují i písemné nebo ústní zkoušky. ,,Podle nového pravidla nesmí obhajoba bakalářské práce zbýt jako poslední část státních zkoušek,“ uvedla Tajšlová. Změny jsou platné od začátku letošního roku v pozměněném Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity. Pokud autor svou práci neobhájí, musí podle Tajšlové přistoupit k obhajobě v dalším semestru, protože jinak mu hrozí vyloučení ze studia. V tomto případě komise doporučí přepracování práce nebo změnu tématu či vedoucího.

Studenti druhých ročníků na FSS zatím nejsou nuceni se připravovat na bakalářské práce. Na jiných fakultách či školách se ale studující druhých ročníků věnují přípravám na bakalářskou práci už ve třetím semestru. ,,Již letos na jaře máme předmět bakalářská práce – projekt. Od tohoto semestru tak máme svého vedoucího,“ uvedla Karolína Synková, studentka druhého ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

,,Mám předmět týkající se bakalářských prací. Jednotlivé ústavy v něm prezentují svoje zástupce, jejich témata a formu psaní práce,“ přiblížila dění na své fakultě Eva Tichá z druhého ročníku Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Podle Tiché mělo na jejich fakultě ve třetím týdnu semestru mnoho vedoucích téměř plno a většinu dalších zájemců odmítali.

 

Změny ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity si mohou studenti přečíst v ISu zde.

Klíčová slova: bakalářská práce, státní závěrečné zkoušky, vedoucí práce, sekretariát katedry

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.