09.10.2017 21:31


Atrium FSS opět zaplní studentské spolky a organizace

Autor: Michaela Juračáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Až osmnáct univerzitních studentských spolků se ve středu 11. října představí na Fakultě sociálních studií. Mezi desátou a šestnáctou hodinou jejich zástupci návštěvníkům, kteří hledají uplatnění ve volném čase nebo praktické mimoškolní aktivity, představí hlavní náplň své činnosti. Nováčci se budou moci ke spolku přidat hned na místě konání akce nebo později po osobní domluvě.

Pozvánka na studentský Jarmark spolků

Brno - Jarmark spolků je každoroční akce pořádaná Masarykovou studentskou unií s cílem nabídnout studentům Masarykovy univerzity širokou škálu volnočasových aktivit. Těm se mohou po dobu studia věnovat a rozvíjet své znalosti a zkušenosti. „Studenti se budou moci těšit jak na prezentace jednotlivých spolků, tak i na jejich doprovodný program. Proto ať už studenti hledají zájmovou činnost nebo například praxi ke studiu, je pro ně Jarmark spolků skvělou příležitostí k seznámení se s nabízenými možnostmi,“ uvedla organizátorka akce Johana Bojanovská. 

Nováčci, kteří na univerzitu právě nastoupili, a také jejich starší a ostřílenější spolužáci, si mohou vybírat z nemalého počtu spolků ze všech fakult Masarykovy univerzity. Jejich zaměření je široké, především ale politické, ekonomické, vzdělávací nebo mediální. Studentka Gabriela Štvrtňová už delší dobu přemýšlí, že by se ráda do některého ze spolků aktivně zapojila. „Tato akce je skvělou příležitostí, jak se o nich dozvědět co nejvíce informací. Proto Jarmark spolků letos určitě navštívím," říká studentka.

Mezi spolky, které svou účast potvrdily, patří například Mise naděje. „Našim heslem je pomáhat těm, kteří si nemohou pomoci sami. Těmito lidmi jsou především děti, senioři nebo také zvířata. Vítáme proto kohokoliv, kdo by chtěl pomáhat druhým a účastnit se nových či stávajících projektů,“ uvádí členka spolku Markéta Havlíčková. Také spolek Be International umožňuje studentům podílet se na různých dobrovolnických projektech ať už v zemích EU, nebo v dalších partnerských státech.

Studenty mediálních studií a žurnalistiky může oslovit časopis Halas. Jedná se o jediné tištěné studentské médium na Fakultě sociálních studií. „Dáváme prostor všem začínajícím novinářům, fotografům i grafikům a snažíme se prohloubit jejich znalosti a dovednosti v praxi,“ vysvětluje šéfredaktorka Markéta Lankašová. Další možností je online časopis Lemur, který přináší informace o dění na všech fakultách Masarykovy univerzity, univerzitních akcích a společenských novinkách v Brně.

Chybět nebude ani Students for Liberty. „Jsme nezisková, apolitická a studentská organizace, jejímž hlavním cílem je propojit všechny svobodně smýšlející studenty České republiky,“ popisuje Martin Štěpánek činnost spolku. Právě tato organizace nabízí studentům během semestru různé přednášky a konference na téma současného dění. Návštěvníci se mohou těšit také na největší studentský spolek Aiesec. Ten sdružuje aktivní studenty, kteří mají zájem vycestovat do zahraničí na pracovní stáž nebo zde pracovat jako dobrovolníci.

Jarmark spolků může pomoci všem, kteří se nebojí komunikovat a zkoušet nové věci. Mimoškolní aktivity jsou ceněné i z pohledu budoucího uplatnění, kdy dobrovolnické působení oživí uchazečův životopis. 

Klíčová slova: jarmark, FSS, Masarykova univerzita, studentské spolky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.