10.04.2011 09:21


Anketa: Znalosti studentů o Hnutí Brontosaurus jsou rozdílné

Autor: Veronika Hegrová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Dobrovolnické Hnutí Brontosaurus je ekologická nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc přírodě a památkám. Každý rok pořádá desítky různých akcí, jež se týkají oprav hradů a zámků, vysazování alejí, kosení vzácných orchidejových luk, čištění potoků, práce na biofarmách a dalších aktivit.

Brno – Brontosaurus se specializuje na práci s mladými lidmi, které se snaží vést ke vztahu k přírodě. Mají však vysokoškolští studenti povědomí o existenci takové organizace a o náplni její činnosti?

Student Matěj Seitl. Foto: Veronika Hegrová.Matěj Seitl, 22 let, student sociologie, Brno

Vím, že takové hnutí existuje, ale nikdy jsem se žádných akcí nezúčastnil. S jejich letáčky jsem se párkrát setkal, byly například v ordinaci mého lékaře. Myslím, že se jedná o organizaci, která se stará o přírodu, památky a o kulturu a snaží se různými akcemi podnítit státní úřady k nějaké aktivitě.

 

 

 

 

 

Studentka Lucie Furišová. Foto: Veronika Hegrová.Lucie Furišová, 20 let, studentka evropských studií a bezpečnostních a strategických studií, Jevišovka

O Brontosaurovi jsem bohužel ještě neslyšela. Nikdy jsem si nevšimla, že by někde visely plakáty, které by sdělovaly, co Brontosaurus je a čím se zabývá.

 

 

 

 

  

Studentka Klára Kubíčková. Foto: Veronika Hegrová.Klára Kubíčková, 22 let, studentka japanistiky a filmové vědy, Dolní Dobrouč

Brontosaura určitě znám, ale jen velmi obecně. Vím, že je to hnutí, které se zabývá ochranou životního prostředí. Pořádají různé akce a kdokoliv se jich může zúčastnit. Nedávno jsem viděla plakát, který zval na pomoc při sbírání odpadků v lesích. Ještě jsem na žádnou jejich akci nejela, ale přemýšlela jsem o tom. Jejich propagační letáčky však visí všude, ve škole jsou téměř na každé nástěnce.

 

 

 

 

 

Student Karel Musílek. Foto: Veronika Hegrová.Karel Musílek, 24 let, student politologie, Brno

Existenci této organizace jsem zaregistroval. Vím však jen to, že se jedná o celorepublikové hnutí, které má co do činění s přírodou. Mám dojem, že jsem kdysi zahlédl v tramvaji nějaký seznam pořádaných akcí, ale teď už bydlím v Brně kousek od školy, tudíž hromadnou dopravou nejezdím. S jejich letáčky jsem se už dlouho nesetkal.

 

 

 

 

 

Student Michal Kamenský. Foto: Veronika Hegrová.Michal Kamenský, 24 let, student ruského jazyka a literatury, Nezdenice

Hnutí Brontosaurus znám, protože jsem bývalý skaut. Jednou jsem se díky své přítelkyni zúčastnil akce Zasaď si svůj strom. Jednalo se o výsadbu ovocné aleje kolem silnice. Byla to velmi dobrá akce, měli jsme i možnost seznámit se s chodem biofarmy, na které jsme bydleli celý víkend. Kromě toho pro nás organizátoři připravili zážitkový program. Pokud bych měl možnost, určitě bych jel znovu. Člověk má dobrý pocit, že udělal něco pro přírodu a že po něm nezůstávají stále jen odpadky.

 

 

 

 

Studentka Pavla Lioliasová. Foto: Veronika Hegrová.Pavla Lioliasová, 20 let, studentka archeologie a německého jazyka a literatury, Olomouc

O Brontosaurovi jsem slyšela, ale bližší informace jsem nikdy nezjišťovala. Vím, že chodí po hradech, které opravují, nebo například o prázdninách pořádají různé akce na pomoc přírodě. Myslím, že jejich propagace je dostatečná, letáčky visí všude, i v tramvajích. Lze tedy říct, že kdo si jich chce všimnout, nemůže je minout.

 

 

 

 

 

Studentka Lucie Škodová. Foto: Veronika Hegrová.Lucie Škodová, 24 let, studentka učitelství biologie a kartografie pro střední školy, Brno

Vím, co Brontosaurus dělá, ale nikdy jsem se do jeho akcí nezapojila. Hnutí se zabývá ochranou životního prostředí, pořádá různé kurzy, tábory pro děti a víkendové akce. Nějakou dobu jsem dokonce bydlela s lidmi, kteří byli v Brontosaurovi činní, takže jsme jejich propagační letáky měli vylepené všude po bytě. Ale ve škole už jsem jejich plakáty dlouho neviděla.

 

Klíčová slova: Brontosaurus, studenti, příroda, akce

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.