26.04.2011 14:19


AKTUÁLNĚ: Třetí kolo volby rektora online

Autor: Martina Němečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Začíná třetí kolo volby rektora. Po dvou neúspěšných kolech se dozvídáme, kdo převezme žezlo po Petru Fialovi. O vítězi voleb rozhodne akademický senát, čítající šestačtyřicet členů. Volba je tajná a ke zvolení nového kandidáta na rektora je potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, a to při účasti nejméně dvou třetin senátu.

15:06 ukončení volby rektora

15:02 Mikuláš Bek děkuje za férovou kampaň a důvěru nutnou ke zvolení

15:00 poražený Ladislav Janíček děkuje svým voličům, navrhovatelům a protikadidátům a gratuluje vítězi voleb Mikuláši Bekovi

14:58 Mikuláš Bek byl zvolen kandiátem na rektora Masarykovy univerzity, do funkce bude jmenován prezidentem České republiky

14:56 Miroslav Kolář vyhlašuje výsledek voleb; šestačtyřicet členů převzalo šestačtyřicet sad volebních lístků, odevzdáno bylo šestačtyřicet volebních lístků, tři voliči se zdrželi, Janíček dostal hlas od devatenácti senátorů, Bek měl čtyřiadvacet hlasů

14:47 volební komise odnáší urnu s hlasy a začíná sčítat

14:29 senátoři si jdou pro volební lístky a začínají házet obálky do prázdné volební urny

14:27 předseda volební komise Miroslav Kolář znovu představuje pravidla volby, přistupuje se k volbě, účast senátorů je stoprocentní

14:24 Zdeněk Ručka, předseda studentské komory akademického senátu, se zamýšlí nad dosavadními výsledky voleb, nad obranou tradičních hodnot a vytyčení cílů pro naší alma mater a přeje šťastnou volbu

14:15 Janíček hovoří o vedení univerzity

14:10 Bek ještě jednou představuje svůj program

14:05 představení dvou kandidátů- Mikuláše Beka a Ladislava Janíčka

14:00 začíná třetí kolo volby rektora v aule právnické fakulty

Klíčová slova: volby, rektor, třetí kolo

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.