07.05.2013 15:41


Aktuálně: Rektor Bek na Dies Academicus rozdával ocenění

Autor: Radka Kůřilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Slavnostní setkání akademiků spojené s předáváním ocenění rektora Masarykovy univerzity se uskutečnilo v úterý 7. května v aule právnické fakulty. Vedení univerzity na tento den vyhlásilo rektorské volno. Rektor Mikuláš Bek v průběhu setkání promluvil o plánovaném snížení počtu studentů. Udělil rovněž mnoho ocenění zaměstnancům univerzity i jejím studentům. Poprvé se také rozdávaly ceny za výzkum.

Brno - V úterý 7. května v deset hodin dopoledne začalo tradiční slavnostní shromáždění akademické obce Dies Academicus. V aule právnické fakulty se ale neuskutečnilo pouze setkání kolegů z akademického pole. Rektor univerzity zde uděloval i ocenění a čestná uznání.

Po slavnostním nástupu děkanů jednotlivých fakult Masarykovy univerzity i rektorů jiných vysokých škol, promluvil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Krátce zavzpomínal na minulý ročník Dies Academicus, kdy se vášnivě debatovalo o školské reformě. Poté se ale přenesl do současnosti. „Jsem přesvědčen, že naše univerzita stojí před zásadní změnou,“ upozornil Bek na nutnost rozhodnout se mezi kvalitou a kvantitou. Podle něj se univerzitě dlouho dařilo v obojím. Jenže nyní přichází doba, ve které neplatí, že více studentů rovná se více peněz. Změna financování vysokých škol totiž přináší nová pravidla. Univerzity už nezískávají peníze podle počtu studentů, nýbrž podle úspěšnosti absolventa. V přepočtu výkonu na studenta se Masarykova univerzita pohybuje kolem průměru. Nynějším cílem vedení univerzity je tedy snížení počtu přijatých studentů o deset procent. Škola přitom bude dostávat stále stejnou peněžní částku. „Chceme dosáhnout toho, aby studium na naší univerzitě bylo privilegium,“ sdělil Bek.

Dalším řečníkem byl předseda akademického senátu Michal Malát. Zdůraznil, že se člověk musí sám sebe častěji ptát, zda svoji práci opravdu dělá dobře. Je nutné zajímat se i o názory, kolegů, recenzentů a studentů. „I když někteří studenti mé přednášky hodnotí jen z nahrávek a to ještě zrychlených,“ pobavil přítomné Malát svou poznámkou. V krátkosti ještě promluvil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Pak již začal rektor rozdávat ocenění za významný tvůrčí čin a vynikající disertační práci. Vyzdvihnul i nejlepší studenty doktorského a magisterského studia. Neopomněl upozornit ani na vynikající sportovní výkony biatlonisty Jaroslava Soukupa. Ocenění profesoři i studenti byli například z lékařské, přírodovědecké, filozofické fakulty či fakulty informatiky a sociálních studií. Poprvé se udělovaly ceny za výzkum díky programu podpory výzkumu. Hlavní cenu Gregora Johanna Mendela obdržel vyučující na lékařské fakultě Milan Brázdil, a to za výzkum poodhalující zážitek dejavu. Další ceny obdrželi i mladí vědci do pětatřiceti let. Na závěr rektor ocenil za dlouhodobé vynikající výsledky výzkumného pracovníka Davida Šmahela a hojně citovaného odborníka na chemii Mojmíra Šoba.

Po rozdání cen pronesl brněnský chemik Jan Preisler krátkou přednášku na přírodovědecké téma, za které společně s Pavlou Foltýnovou a Viktorem Kanickým v loňském roce získal univerzitní ocenění v kategorii významný tvůrčí čin. „Teď si dovolím něco, co bych si běžně u studentů dovolit nemohl. Je mi potěšením vám ze své patnáctiminutové přednášky darovat pět minut času,“ ukončil své vystoupení po deseti minutách Preisler.

Po hudebním vstupu studentky pedagogické fakulty a závěrečné hymně Gaudeamus se lidé rozešli k plným stolům jídla. „Chtěla jsem vidět, jak takové slavnostní shromáždění vypadá. Nejvíc mě ale zaujaly barevné hábity děkanů a dalších zástupců vysokých škol. A úplně nejlepší je tady to občerstvení,“ prohlásila s koláčkem v ruce studentka Eva Nováková.

Náhledové foto: logo, Masarykova univerzita

Klíčová slova: Dies Academicus, ocenění, rektor, Mikuláš Bek, Masarykova univerzita, rektorské volno

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.