03.05.2012 18:24


Aktuálne: Pred prezentovaním netreba piť bublinkovú vodu, radili knihovníčky

Autor: Lenka Schmidtová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Knihovníčky Filozofickej fakulty (FF) Masarykovej univerzity radili, ako prezentovať kvalitne a efektívne. Záujemcovia sa dozvedeli o najzákladnejších pravidlách, najčastejších chybách a tipoch pre lepšiu prezentáciu.

Brno Na začiatku prednášky referenčná knihovníčka Dagmar Chytková previedla účastníkov teoretickým úvodom o prednášaní a rétorike. „Pred samotným prezentovaním je dôležité pripraviť sa psychicky i fyzicky. Každý pociťuje neistotu, keď má vystupovať pred publikom. Je treba s ňou pracovať,“ uviedla do problematiky Chytková. Následne prehľadne zhrnula základné pravidlá prezentovania. Téma by mala byť zaujímavá, ďalej je potrebné uvedomiť si, čo je cieľom, kto bude poslucháč a koľko času je na prezentáciu vyhradených.

Prezentovať klalitne a efektívneĎalej je dôležité pripraviť samého seba. Na prekonanie trémy funguje napríklad hlboký nádych alebo takzvané uzemnenie“, čiže uvedomenie si svojho postoja. „Úvod sa môžete naučiť aj naspamäť, ale potom je dôležité hovoriť ho tak, aby to publikum nespoznalo,“ radila Chytková. Na výsledný efekt prezentovania má vplyv aj správna životospráva. „Po mastných jedlách vám môže byť ťažko od žalúdka. A hlavne nepite bublinkovú minerálku. Viete, čo môže urobiť s telom,“ dodala.

Pri prednese je potrebné vyvarovať sa hesitačným a vypchávkovým slovám, ako sú ehm", proste" a iné. „Ak je v troch vetách štyrikrát slovo vlastne, tak si poslucháč začne robiť čiarky, koľkokrát sa vyskytlo, a už vôbec nevenuje pozornosť obsahu,“ riekla Chytková. Ďalej uviedla tip na vyvolanie ilúzie očného kontaktu: „Môžete na publikum pozerať tak, že najprv očami opisujete pohľad písmeno M a cestou spať W.“ Významná je aj forma prezentácie. Autor nemusí pracovať iba v PowerPointe, ale môže využiť služby webového nástroja prezi.com, ktorý umožní vytvoriť vizuálne atraktívne slajdy.

Následne knihovníčka Tereza Matýsová predviedla, ako sa nemá prezentovať, a pustila názorné ukážky správneho prednesu na ted.com. Návštevníci mali pomenovať všetky chyby, ale aj pozitíva. Na odstránenie nedostatkov je výborný spôsob natočiť sa doma na video. „Vidieť sa následne na videu nie je rozhodne príjemná skúsenosť, ale môžete si všimnúť nedostatky, ktoré ináč nevnímate,“ uviedla Matýsová. Dodala, že na chybách sa potom dá pracovať, ale niektoré veci sa odbúravajú iba pomaly.

Účastníkov bolo menej ako desať, ale prednášku hodnotili pozitívne. „Niektoré informácie boli asi všeobecne známe, ale dozvedela som sa aj pár užitočných tipov, ako napríklad, že na prezi.com sa mám registrovať ako školiteľ" pochvaľovala si študentka Eliška Plotená. 

Prednáška bola súčasťou cyklu Informačného vzdelávania, ktorý má za cieľ vysvetliť, ako sa cituje, orientuje v elektronických informačných databázach, či pracuje s MS Word, Excel a iné. Ten organizujú referenčné knihovníčky Ústrednej knižnice FF od roku 2008. „Na začiatku posielame mail všetkým študentom tejto fakulty. Stretnutia sa okamžite vyplnia, ale potom to veľa ľudí zruší. Zúčastniť sa môžu aj študenti z iných fakúlt, ale väčšinou o tom nevedia,“ uviedla jedna z organizátoriek projektu Eva Trochtová. „S koncom semestra ale záujem klesá, na včerajšej prednáške boli štyria ľudia,“ konštatovala.

Klíčová slova: prednášanie, prezi.com, informačné vzdelávanie, prezentácia

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.