09.04.2013 00:10


Aktuálně: Lidé musí diskutovat, jaké chtějí soudce, říká předseda Nejvyššího správního soudu

Autor: Radka Kůřilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Irena Koutská zavádí v Brně novou tradici diskusí se zajímavou osobností. Hostem dnešní debaty byl předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Kromě desátého výročí Nejvyššího správního soudu probrali účastnici v kavárně Falk také vývoj českého soudnictví nebo nový občanský zákoník.

Brno – Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se dnes jako host zúčastnil debaty na téma „Slouží česká justice spravdelnosti?“. Na svou již pátou brněnskou debatu ho pozvala pořadatelka a zároveň moderátorka diskuse Irena Koutská.

Ještě než dorazí host, vyptává se pořadatelka všech zúčastněných na jejich jména, povolání a důvody jejich přítomnosti v klubu pod kavárnou Falk. Najdou se tu studenti práv či pracovníci z oblasti práva, ale také lékařka z onkologického oddělení nebo důchodci. Nejčastější důvod, proč lidé na debatu přišli, se zdá být zvědavost. „Doufám, že nebudete zvědaví pouze pasivně,“ vysloví přání Koutská. Objevují se ale i jiné důvody. „Přišel jsem, abych si rozšířil svůj světonázor,“ sděluje tvůrce počítačových her Jiří Zlatohlávek.

Po svém příchodu se Josef Baxa rychle usazuje a začíná vyprávět o svém pracovišti, tedy o Nejvyšším správním soudu. Tem letos oslaví desáté výročí jeho založení, vznikl jako jedna z posledních justičních institucí v České republice.

Nejvyšší správní soud měl skvělou tradici už za první republiky. „Správní soudnictví je pro právní stát jedna z nejdůležitějších institucí,“ vysvětluje Baxa a dodává, že proto se ho nastupující totalitní režim snaží zlikvidovat jako první. To se stalo i u nás po nástupu komunismu, formálně byl zrušen v roce 1952. Správní soudnictví zákonodárci znovu zapsali do ústavy až se vznikem samostatné České republiky v roce 1993. Trvalo ale ještě dalších deset let než vznikl Nejvyšší správní soud s vlastním sídlem. Baxa tohle období přirovnává k Popelčinu čekání na prince, vysvobodili je až ústavní soudci. Jasně definovali správní soudnictví, předsedou ustanovili Josefa Baxu a za sídlo určili Brno.

Baxa měl jedinečnou možnost hledat a vybírat si soudce podle svého uvážení. Chtěl, aby tento soud byl jiný než ostatní, aby si získal důvěru společnosti. Proto najdeme v Nejvyšším správní soudu soudce ze všech oblastí České republiky, s různými zkušenostmi. Rovnoměrně jsou zastoupeni dokonce muži a ženy. Své zkušenosti sepsal Baxa do Memoranda o výběru soudců, které je dostupné na stránkách soudu.

„Bohužel se u nás nevede diskuse, jaký má být ideální soudce. Tuto diskusi by měli vést lidé ve společnosti a ne právníci,“ myslí si Baxa. Na tuto myšlenku navazuje dotaz, jak se soudnictví během dvaceti let vyvíjí. Kolem roku 1998 začali politici do svých programů zařazovat problémy týkající se justice, protože teprve v té době si lidé začali na soudnictví stěžovat. Se vstupem do Evropské unie se situace kolem zákonů a soudů ještě zhoršila, protože vznikala paralelní pravidla a ani policie, ani soudy nebyli na takovou změnu odborně připraveni. V dnešní době se někteří politici či celé strany snaží proniknout do justice. Ovšem kvůli zvýšené pozornosti si toho lidé a média více všímají. I během vyhlášené přestávky lidé dál debatují o vyřčených problémech.

„Proč u nás neexistují vzdělávací programy pro děti, nebo i starší, aby se zvýšila gramotnost o českém právu?“ zeptá se po přestávce Mariana Koutská. Baxa to vysvětluje na změnách v občanském zákoníku, které vejdou v platnost s novým rokem. Pro občana není důležitější právní předpis, jenže obsahuje kolem tří tisíc paragrafů, které nikdo nechce číst. „Revize zákoníku byla nutná, jenže osobně jsem byl pro pozdržení změn, aby se pořádně promyslely,“ sděluje Baxa. Na jeho přání se ho zeptali, zda chce žít ve skanzenu komunistického práva. Největší problém nového občanského zákoníku vidí v proměně zavedených pojmů. Například právní úkon bude od příštího roku právní jednání. „Nové občanské právo by mělo být součástí výuky už od první třídy, aby mu lidé pořádně rozuměli,“ myslí si Baxa. Jako pozitivní vidí to, že se otevře prostor pro moudré a rozumné soudce, kteří budou mít více volnosti v interpretování zákona. Účastníci mají ještě tolik poznámek a dotazů, že by se debata mohla vést několik dní.

Irena Koutská, povoláním tlumočnice, ve svém pražském bytě pořádá debaty na různá témata. Protože její děti studují v Brně, rozhodla se tuto tradici založit i zde. Předchozích debat se jako host zúčastnil například Ivo Možný nebo Martin Stropnický. Irena Koutská začala s debatami z vlastního popudu. „Lidé se takto mohou naučit říkat nepříjemné věci kultivovaně,“ uvádí Koutská jeden z důvodů vytvoření diskusní komunity.

Klíčová slova: česká justice, debata, Josef Baxa, spravdelnost

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.