22.03.2011 16:28


AKTUÁLNĚ: Kandidáti na rektora zahájili debatu v bohunickém kampusu

Autor: Vanda Vrubelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Každý kandidát na rektora Masarykovy univerzity (MU) měl připravený desetiminutový projev, po kterém následovala diskuze. Celý program trval až do podvečerních hodin.


Mikuláš Bek mluvil jako první. Foto: Vanda Vrubelová.
Brno - Krátce po šestnácté hodině zahájil diskuzi kandidátů na rektora Martin Bareš z Akademického senátu MU. Přivítal všechny návštevníky a požádal je o minutu ticha za bývalého ministra zdravotnictví a člena akademické obce MU Bohumila Fišera, který včera zemřel.

Po minutě ticha Bareš uvítal prvního kandidáta na rektora - Mikuláše Beka. „Myslím si, že není potřeba, abych tady představoval své programové prohlášení. To je už dlouho vyvěšeno na ISu," začal Bek a pokračoval ve svém projevu.

Každý kandidát má na svůj projev deset minut, poté následuje dvacetiminutová diskuze. Mezi jednotlivými kandidáty bude pětiminutová pauza. Po Bekovi, který diskuzi zahájil, budou následovat Petr Dvořák, Ivan Holoubek, Jiří Zlatuška a celou diskuzi zakončí Ladislav Janíček. Pořadí kandidátů bylo určeno losem.

Volba rektora se uskuteční 18. dubna v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. O vítězi voleb rozhoduje akademický senát, orgán čítající šestačtyřicet členů. Volba je tajná a ke zvolení nového rektora je potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, a to při účasti nejméně dvou třetin senátu. Pokud bude volba úspěšná, zvoleného kandidáta na rektora jmenuje do funkce prezident České republiky. Nový rektor pak bude stát v čele univerzity od 1. září 2011 do 31. srpna 2015.

Klíčová slova: rektor, diskuze kandidátů, kandidáti na rektora, aula, kampus

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.