11.04.2011 22:58


AKTUÁLNĚ: Debatéri sa v krátkom čase snažili povedať čo najviac

Autor: Natália Saganová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Kandidáti na rektora Masarykovej univerzity rozoberali v diskusii rôzne témy, ktoré sa týkajú univerzity. Mnohé otázky boli zamerané najmä na študentov a ich problémy. Okrem iného sa rozoberali aj témy ako financovanie spolkov alebo čo by mal budúci rektor zmeniť v prospech študentov.

Brno – Debata s kandidátmi na rektora Masarykovej univerzity bola zahájená krátko po pol šiestej hodiny večer. Konala sa v aule Právnickej fakulty. Účasť z akademických radov ale aj študentov bola bohatá. Po krátkom predstavení hlavných bodov volebných programov jednotlivých kandidátov, bol vyhradený čas na diskusiu, ktorá bola rozdelená do dvoch blokov.publikum zdroj: Lemurmedia

Celá rozprava fungovala na jednoduchom princípe. Po predstavení kandidátov a ich hlavných bodov programu mohli zúčastení pokladať otázky smerujúce na jedného alebo viacerých kandidátov. K väčšine otázok sa vyjadrili všetci, k niektorým len vybraní diskutéri. Moderátorka sa snažila niekedy vybrať len troch, ktorí sa mohli vyjadriť, väčšinou si slovo vydobili aj ostatní a to spomaľovalo priebeh diskusie. V debate nebolo núdzu o otázky, nedostalo sa ale na všetky. Jednak z dôvodu obšírnych odpovedí kandidátov, ale aj z nedostatku času.

V diskusii neodznelo o veľa viac ako je v ich predvolebných prehláseniach. Niektorí kandidáti tento čas využili na zopakovanie toho, čo už hovorili veľakrát predtým v rôznych debatách a rozhovorov, iný sa snažili dať do popredia nové myšlienky. Ivan Holoubek sa vyjadril k jeho pohľadu na univerzitu. „Chceme aby univerzita bola všeobecne rešpektovaná. Dôležité sú dva body, výučba od kvantity ku kvalite a aby sme boli dobrou vedeckou univerzitou. Sme na dobrej ceste, aby sme boli dobrou výskumnou univerzitou. Rektorát aj dekanát má slúžiť k tomu, aby sme mohli dobre učiť a dobre bádať,“ povedal Holoubek.

Diskutovalo sa o témach ako masové vzdelávanie, rola univerzity, ako by mala univerzita fungovať, či by mala byť výskumnou. Riešili sa ale aj rôzne etické problémy alebo financovane a podpora študentských spolkov a podpora ich činnosti. „Je dôležité zdôrazňovať úlohu univerzity pre spoločnosť, nie len pre študentov. Produkuje ľudí, ktorí vedia kriticky myslieť. Je potrebné zachovať tradičnú štruktúru univerzity, fakúlt. Rektor musí mobilizovať akademickú verejnosť,“ vyjadril sa k téme univerzity kandidát na rektora Jiří Zlatuška.

Diskusia trvala dlhšie ako sa plánovalo skončila okolo pol deviatej večer. Diskutujúce skupinky ale postávali pred aulou ešte ďalšiu pol hodinu.

Klíčová slova: univerzitné voľby, Masarykova univerzita, predvolebná diskusia, Pravnická fakulta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.