06.03.2013 12:29


Aktuálně: Brňané se o podobu rozpočtu příliš nestarají, říká čtvrtý náměstek primátora Oliver Pospíšil

Autor: Adéla Hájková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Jak vypadá rozpočet města Brna na rok 2013 a jsou o něm občané dostatečně informováni? Na tyto a mnohé další otázky měla odpovědět diskuze Brnoslíčku, otřes se! pořádaná včera večer v divadle Husa na provázku.

Brno – Cílem již dvaadvacáté debaty organizované brněnským diskuzním Husa klubem bylo proniknout do zákulisí tvorby a schvalování městského rozpočtu. Pozváni byli Oliver Pospíšil (čtvrtý náměstek primátora města Brna), Martin Ander (zastupitel města Brna) a Jana Červencová (vedoucí Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna). Celým večerem provázel Jan Hanák.

V úvodu Pospíšil přirovnal tvorbu městského rozpočtu k tvorbě rozpočtu rodinného. „Rodiče ví, jaké zhruba budou mít v daném roce příjmy a podle toho zhodnotí, kam mohou jet na dovolenou a kolik mohou utratit za vánoční dárky,“ zahájil odlehčeně. Stejně tak podle něj město odhaduje, jaké bude mít výdaje v jednotlivých oblastech a kolik peněz naopak získá. „Na zastupitelstvu se rozpočet projednává dvakrát. V září jde jen o jakýsi základní rámec, kde se určí, jaké by mohly být příjmy a výdaje města. V prosinci už je návrh detailně rozpracovaný a více méně se ví, kolik peněz by mělo náležet které oblasti,“ vysvětlil opoziční zastupitel Martin Ander. „Je nutné, aby zvolení zástupci přistupovali k hospodaření s veřejnými prostředky zodpovědně a s vědomím toho, že spravují společný majetek obce," zdůraznil Ander.

Rozpočet města Brna na rok 2013 (bez městských částí) činí 9,7 miliard korun. Sedmadvacet procent z něj tvoří výdaje na dopravu. Druhou příčku obsadilo bydlení, komunální rozvoj a územní služby. Na tuto oblast půjde až dvanáct procent z rozpočtu. „Významnou částku pak ještě představují peníze pro jednotlivé městské části,“ řekla Jana Červencová.

Tvorba rozpočtu není však jen utajenou záležitostí zastupitelstva. Magistrát o návrhu rozpočtu informuje veřejnost na vývěsce nebo na svých internetových stránkách. Občané mají také možnost poslat návrh na změny rozpočtu a zastupitelé jsou povinni o nich hlasovat. Dále mohou občané vystoupit s připomínkami na veřejných projednáváních rozpočtu. „Bohužel veřejnost těchto nástrojů využívá minimálně. Veřejného projednávání se účastní většinou dva tři lidé, písemný návrh si pamatuji z minulého roku jeden,“ tvrdí Pospíšil. Podle Martina Andera za nezájmem veřejnosti stojí především složitost rozpočtu. „Běžný člověk nemá chuť a čas se tak obsáhlým dokumentem pročítat. Zvlášť pokud je jeho profese úplně jiná,“ říká Ander. V reakci na dotazy z publika ale přiznal, že úspěšnost návrhů na změnu rozpočtu bývá velmi malá. Občané prý často přicházejí s návrhy příliš pozdě.

Divácká účast na diskuzi Brnoslíčku, otřes se! byla podle pořadatelů sice nižší než bývá zvykem, přesto je ale potěšila. Sám moderátor si v úvodní řeči nižší počet diváků vysvětlil komplikovaností a tudíž i menší zajímavostí diskutovaného tématu. V průběhu večera ale diváci zaplnili většinu sedadel v místnosti a hosté tak neměli nouzi ani o dotazy. „Dnešní debata mě zajímala proto, že před rokem a půl město z peněz pro příspěvkové organizace ubralo dvacet procent, což nás v Národním divadle Brno tehdy hodně naštvalo. Chtěla jsem se tedy dozvědět, jak teď rozpočet města vypadá a co k jeho tvorbě řeknou zástupci magistrátu. Myslím ale, že mluvili zbytečně dlouho, hodně obecně a méně už o konkrétních věcech,“ zhodnotila diskuzi zaměstnankyně Národního divadla Brno Hana Procházková. Další divačku téma zaujalo hlavně z profesního hlediska. „Pracuji ve firmě, která zpracovává strategie rozvoje pro města a obce. Jsem ráda, že jsem přišla. Trochu mi to pomohlo pochopit, jak probíhá příprava rozpočtu a jeho schvalování ve velkém městě,“ uvedla Martina Pacasová. Hosté debaty se shodli na tom, že do budoucna je vhodné hledat další způsoby, jak by se veřejnost mohla podílet na tvorbě městského rozpočtu.

Klíčová slova: Brno, rozpočet, divadlo Husa na provázku, Husa klub

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.