15.12.2011 09:54


Aktualita: Dobrovolnice předávala zkušenosti z projektu v Mongolsku

Autor: Jana Tomalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Tereza Swadoschová, studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, se zúčastnila projektu rozvojové spolupráce v Mongolsku. V Dobrovolnickém centru 67 v Brně se podělila o své zážitky z ciziny i praktické rady pro budoucí dobrovolníky.

Brno V Dobrovolnickém centru 67 se konala prezentace zahraničního rozvojového projektu Boosting Tourism Business, kterého se v mongolském městě Murun zúčastnila i studentka Masarykovy univerzity Tereza Swadoschová. Na zahraničním projektu se mohla podílet díky mezinárodnímu programu GLEN, který dobrovolníky z Evropy do rozvojových zemí vysílá. Mladá studentka se podělila o nevšední zážitky i praktické informace pro budoucí dobrovolníky.Tereza Swadoschová se věnuje Asii a Mongolsku i při svém studiu na univerzitě. O mongolštině říká, že je to neskutečně obtížný jazyk. Foto: Jana Tomalová

Co je GLEN?

GLEN je zkratka pro Global Education Network of Young Europeans, jde o program globálního rozvojového vzdělávání. Znamená to, že mladí lidé z deseti zemí Evropské unie, se protřednictvím GLENu mohou účastnit rozvojových projektů v zahraničí.

Jaké hlavní předpoklady musí mít člověk, který se chce stát dobrovolníkem v zahraničním projektu?

Především musí mít velkou motivaci. Účast na projektu se vším všudy zabere rok, nepatří tam jen přípravné aktivity, ale i popříjezdové akce. Hlavní práce začíná až po návratu z ciziny. Dobrovolník se zapojuje do procesu neformálního vzdělávání a předává své zážitky a poznatky.

Co předchází odjezdu na projekt?

Uchazeči musí projít dvoudenním konkurzem. Prostřednictvím zážitkových her, rozhovorů a dalších aktivit organizátoři zjistí, jestli má člověk předpoklady stát se dobrovolníkem a jestli tříměsíční pobyt v rozvojové zemi vydrží. Pro vybrané následují dva přípravné týdenní semináře. Během prvního se dobrovolníci podrobně seznámi s projektem GLEN a se svým tandempartnerem. Z České republiky se vyjíždí většinou ve dvojicích, vždy mezinárodních, mou partnerkou byla Němka Christine. Dobrovolník si vybírá projekt a zemi, kam chce jet. Od té doby už komunikuje hostitelská organizace s dobrovolníky individuálně. Na druhém víkendu plánuje dvojice cíle svého výjezdu a připravují plán, jak jich chtějí dosáhnout.

Jaké druhý projektů existují?

Záleží na zaměření zahraniční neziskové organizace. Mezi témata patří vyučování dětí a mládeže, rozvoj turismu, zlepšení životního prostředí nebo zdravotní a sociální práce.. Projekt, kterého jsem se zúčastnila, se jmenuje Boosting Tourism Business a zaměřuje se na udržitelný turismus a podporu životního prostředí.

Co bylo náplní vaší práce v Mongolsku?

Žili jsme ve městě Murun, kde místní organizace Cepil zřizovala turistické informační centrum. Dali nám za úkol získat peníze na chod centra a pak zajistit jeho denní provoz. V době od července do září jsme doučovali angličtinu nebo jsme se snažili zavést do centra internet. Propagovali jsme turistické centrum u místních a denně jsme poskytovali informace přicházejícím turistům. Jeden z cílů projektu řešíme ještě teď, snažíme se vytvořit webové stránky turistického centra.

K čemu se dobrovolník programu zavazuje, když se přihlásí do projektu?

Všechny body ročního dobrovolnictví jsou povinné, od počátečních seminářů po popříjezdové aktivity, mezi které patří prezentace, výstava fotografií nebo jakákoliv jiná propagace dobrovolnictví a neformálního vzdělávání. Během pobytu v zahraníčí píše dobrovolník vysílací organizaci zprávu, která se jmenuje Entering report. V ní líčí dosavadní výsledky, podle situace, kteroá je ve zprávě popsaná, se GLEN rozhodne, jestli je spolupráce s místní neziskovou organizací potřebná i do dalších let.

Kdo financuje program GLEN?

Hlavním finančním partnerem z Čeké republiky je Ministerstvo zahraničních věcí. Spolupracujeme se zeměmi, které patří mezi partnerské nebo projektové zemé, na kterých má Česká republika vlastní zájem.

Byly vám náklady proplaceny ještě před odjezdem, nebo až zpětně?

Záleželo na druhu výdaje. Očkování, vízum a jiné poplatky se proplácely ještě před odjezdem. Cena dopravy se nedá dopředu přesně určit, takže jsem dostala přibližnou částku. Kapesné se vyplácí ve fixní výši. Většina dobrovolníků ho ani celé neutratí, protože v rozvojových zemích bývá levno.

Klíčová slova: dobrovolnictví, Tereza Swadoschová,GLEN, Mongolsko

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.