01.11.2017 00:10


Akademický senát? Jeho členové volí děkana a zabývají se výší poplatků za prodloužené studium

Autor: Markéta Jakicová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti na Fakultě sociálních studií v říjnových volbách udělili hlasy pěti kolegům, kteří je budou zastupovat v akademickém plénu fakultního senátu. Akademický senát má řadu pravomocí, a nejen formálně ovlivňuje fungování fakulty. Rozhoduje o rozdělování peněz na fakultě nebo řeší vztahy mezi učiteli a studenty. Nově zvolení senátoři budou projednávat změnu kreditového sytému.

BRNO – Volby do akademického senátu nejsou jen pouhou formalitou, která se studentů netýká. Senátoři můžou pomoci při zlepšení vztahů s učiteli nebo se vyjádřit k potřebné úrovni jazyka, kterou musí studenti mít pro zdárné ukončení studia. Mimo jiné volí nového děkana, projednávají výši poplatků za prodloužené studium nebo řeší neshody při psaní bakalářských prací mezi studentem a vedoucím jeho práce.

Význam fakultního senátu potvrzuje i bývalý předseda studentské komory Vít Borčany. „Za mého působení jsme se jako studenti v senátu vyjádřili, že nám zaleží na růstu jazykových schopností studentů, a tak jsme se zasloužili o zvýšení požadavků jazykové kompetence magistrů na úroveň rodilých mluvčích C1,“ ohodnotil změnu na fakultě Borčany.

V minulém roce se řešilo skokové navýšení poplatků pro prodlužující studenty, na které senát také reagoval. „Někteří senátoři proti tomuto návrhu významně protestovali,“ řekl Borčany. Senát se zabýval i vztahy mezi studenty a učiteli. „Setkali jsme se s případy, kdy se profesoři diplomantům vůbec nevěnovali. Kvůli různým obavám studentů se to však nedoneslo k vedení kateder nebo fakulty a my jsme se často zasloužili o to, aby se vztahy zlepšily,“ dodal Borčany.

Senátory jsou také akademičtí pracovníci, hlavně učitelé, kteří na fakultě působí. „Zvolení zástupci běžně projednávají návrh rozpočtu, pravidla rozdělování finančních prostředků na fakultě nebo schvalují materiály předložené vědecké radě kvůli akreditaci oborů. Také jsme museli na začátku roku 2017 sladit statut fakulty, jednací a volební řád s novým vysokoškolským zákonem,“ vyjádřila se odstupující předsedkyně Lenka Lacinová. Dodává, že významnější kroky, které by zásadně ovlivnily život studentů si neuvědomuje.

Nové zástupce čeká kolotoč formálních projednávání. „Podle mě bude pro nové zástupce nejdůležitější změna kreditového systému na fakultě,“ řekla Lacinová.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán fakulty. Zasedá v něm jedenáct jednotlivců, z toho je pět studentů a šest zástupců akademických pracovníků. 

Klíčová slova: akademický senát, pravomoci, FSS

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.