19.12.2020 18:52


Aj seniori už fungujú online. Univerzita tretieho veku je prvý semester dištančne

Autor: Eva Štefanková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Študenti Univerzity tretieho veku sa tento semester prvý krát stretávajú online. Na tematických kurzoch diskutujú cez Microsoft Teams. Prednášky im lektori nahrávajú na youtube. S technickou stránkou seniorom pomáhajú aj dobrovoľníci.

Brno- Seniori majú takmer za sebou prvý online semester. Od konca októbra funguje Univerzite tretieho veku prostredníctvom serveru youtube a online platformy Microsoft Teams. Koordinátori celoživotného vzdelávania pripravili pre dôchodcov podrobný návod, aby sa vedeli v online priestore pohybovať. Tých, ktorým chýbala technika, zaškolili na požičaných tabletoch. Už pred začiatkom výuky nadviazala Univerzita tretieho veku spoluprácu aj s Dobrovoľníckym centrom Masarykovej univerzity. Dobrovoľníci sú v pohotovosti riešiť akékoľvek technické problémy počas celého semestra.

Prednášky dlhodobých kurzov a kurzov pre absolventov nahrávajú lektori na youtube. Študentom pošlú link, aby si ich mohli v čase vyučovania pozrieť. Účastníci semestrálnych, tematicky zameraných kurzov sa stretávajú cez Microsoft Teams. „ Je to vyučovanie nad rámec, niečo ako voliteľný predmet. Výuka je interaktívna a teda aktívnejšia. Cez Ms Teams sa môžu seniori pýtať a viesť diskusie,“ priblížila priebeh výuky vedúca oddelenia Celoživotného vzdelávania Barbora Hašková.

Zo začiatku mali seniori z online vyučovania obavy. Prvotný strach postupom času vystriedalo nadšenie. Študenti sú dnes sebavedomejší a hrdí na seba, že zvládajú aj technickú stránku. „ Zúčastnila som sa niekoľkých kurzov, lebo som bola zvedavá, ako hodiny fungujú. Bola som milo prekvapená. Seniori všetko zvládajú na výbornú. Sú aktívni, pýtajú sa, “ komentovala Hašková.

Ak by predsa len nastali problémy, seniori sa môžu obrátiť na dobrovoľníkov. Tí sú okrem telefonickej konzultácie ochotní prísť pomôcť aj osobne. „Ukázalo sa, že koordinátori univerzity dokázali seniorov veľmi dobre navigovať. Naša pomoc tak doteraz nebola moc potrebná,“ priblížila koordinátorka dobrovoľníkov Barbora Hauserová. Podľa jej slov sa seniori obracajú na dobrovoľníkov skôr s inými technickými záležitosťami. Chcú sa naučiť posielať fotky či emaily, aby sa čo najlepšie mohli spojiť s rodinou.

Doteraz na Univerzite tretieho veku riešilo Dobrovoľnícke centrum len jeden väčší problém. Pani potrebovala pre správne používanie Ms Teams preinštalovať počítač.  „ Bol to ojedinelý prípad kedy seniorku musel navštíviť dobrovoľník, ktorý sa v počítačoch naozaj vyzná. Inak z toho čo vidím, sú študenti Univerzity tretieho veku naozaj aktívni seniori. S technikou si dokážu poradiť aj sami,“ dodala Hauserová.

Dôchdcovia sa z obnovenia školy tešia. V časoch, kedy mnohí ani nechodia von, im pravidelná výuka pomáha udržať si režim. Zdenka Gerlachová študuje už štvrtý rok. Tento semester sa zapísala do kurzu Astronómie a do kurzu o rode Lichtenštajnovcov. „Výuka online je pohodlná práve preto, že nemusím nikam jazdiť, hľadať miesto na parkovanie. Priamy kontakt s prednášajúcim a atmosféra v sále sa ale nahradiť nedá,“ priblížila svoj pohľad Gerlachová. Ona sama technické problémy nemá žiadne. Je zvyknutá pracovať s online platformami, pretože ich používa napríklad aj na komunikáciu s rodinou.

Zatiaľ to vyzerá, že aj počas jarného semestra sa budú študujúci seniori stretávať v online priestore. Nadobudnuté technické zručnosti tak môžu ešte zdokonaliť a využívať aj v budúcnosti.

Klíčová slova: univerzita tretieho veku, seniori, online, výuka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.