12.03.2013 17:16


Absolventi fakulty sociálních studií mají nadprůměrné platové ohodnocení

Autor: David Zouhar | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Český statistický úřad vydal zprávu o průměrných mzdách za čtvrté čtvrtletí roku 2012. Na to, jak si vedou v porovnání s ostatními obory absolventi humanitních oborů, se můžete podívat v infografice.

Brno – Z dat zveřejněných v pondělí Českým statistickým úřadem vyplývá, že průměrná měsíční nominální mzda činila 27 170 korun. Oproti loňskému roku se zvýšila skoro o tisíc korun. Po přihlédnutí k inflaci však průměrná reálná mzda klesla.

„Při srovnávání mezd musíme brát také v potaz to, že klesl počet zaměstnanců, takže některé firmy zvýšily mzdy stávajícím zaměstnancům, na které připadlo více práce,“ vyjádřila se ekonomka Agáta Veselá.

Dle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu lze růst spatřit také ve změně daňové legislativy, která platí od roku 2013. „Některé podniky se proto rozhodly vyplácet mimořádné odměny pro nejlépe placené zaměstnance, které se standardně vyplácejí až v novém roce, už v prosinci,“ myslí si Holý.

Mezi nejlépe placená povolání patří zaměstnanci peněžnictví a bankovnictví, na opačném konci se potom nacházejí pracovníci ubytování a pohostinství. Druhé nejlépe placené odvětví jsou komunikační a informační technologie. V tomto oboru mohou najít uplatnění i absolventi mediálních studií a žurnalistiky. „Překvapilo mě to. Na druhou stranu je pravda, že platy v public relations a audiovizuálních oborech jsou dlouhodobě vysoké,“ vyjádřila se studentka environmentálních studií a mediálních studií a žurnalistiky Soňa Baranová.

Průměrné mzdy ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012. Grafika: David Zouhar

Pokud se studenti rozhodnou nadále zůstat na akademické půdě, mohou se těšit také na nadprůměrné platové podmínky. Nad hranicí průměrné mzdy se nacházejí i povolání, která zastávají absolventi veřejné politiky, evropských studií, bezpečnostních a strategických studií nebo mezinárodních vztahů. „Přijde mi to logické, jelikož tyto obory považuji za jedny z nejperspektivnějších s ohledem na budoucí zaměstnání, co se dají na fakultě studovat,“ řekla studentka evropských studií a mezinárodních vztahů Tereza Richterová.

Pod hodnotou průměrné mzdy se umístila zaměstnání spojená s absolventy oboru sociální práce. Rozdíl mezi hodnotami je však minimální. Hodnotu průměrného platu však mohou navyšovat pracovníci lékařství, kteří spadají do stejné kategorie. V tomto odvětví je také vidět nejmenší meziroční růst ze všech výše zmiňovaných. Činil pouhých jedenáct korun.

Srovnání mezd v letech 2011 a 2012 v oborech relevantních pro absolventy Fakulty sociálních studií. Grafika: David Zouhar

Klíčová slova: platy, statistika

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.