Sestava MZ10

Stav:
nevrácena

Sestavu má momentálně někdo pujčenu a nevrátil ji v termínu.

od: 04.03.2020
do: 11.03.2020

Technika:
  • DHM 382174 - Zoom H1

Příslušenství:
  • USB kabel
  • 2GB microSD karta

Sestava je zařazena v kurzech:
  • ZUR144, Žurnalistická praxe
  • ZUR109, On-line deník STISK
  • ZUR108, Publicistické žánry v tištěných médiích
  • ZUR000, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  • ZUR368, On-line žurnalistika
  • ZUR369, Podcasting